Основна інформація

Суб'єкт надання послуги:
Департамент ліцензування професійних учасників фондового ринку
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30
Режим роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00
п’ятниця з 9:00 до 16:45
обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон:
(044) 254-23-75, 254-25-65
Email:
anna.liuh@nssmc.gov.ua
Веб-сайт:
https://www.nssmc.gov.ua/
Плата, грн:
Безоплатна
Спосіб подання (коротко):
Пошта, Особисто
Термін надання послуги:
1 місяць
Термін надання (коментарі):

Комісія в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дати надходження пакету документів має право прийняти рішення про погодження/відмову в погодженні статуту (змін до статуту) фондової біржі.

У разі подання для реєстрації неповного пакета документів або документів, які оформлені з порушенням встановлених вимог, вони повертаються без розгляду в строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дати надходження до Комісії.

У разі наявності в Комісії зауважень до змісту поданих документів вона має право не пізніше 30 днів з дати надходження пакету документів надіслати заявнику повідомлення про необхідність врахування таких зауважень.

 

Спосіб подання:

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, надсилаються поштою на адресу НКЦПФР: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, або подаються до скриньки НКЦПФР, яка розташована на першому поверсі зазначеної будівлі.

 

Результат надання послуги:

Рішення Комісії про погодження/відмову в погодженні статуту (змін до статуту) фондової біржі.

Два примірника статуту фондової біржі (змін до статуту), з відміткою Комісії про реєстрацію із зазначенням дати та номера відповідного рішення Комісії.

 

Способ отримання результату:

Письмове повідомлення (лист) щодо прийняття відповідного рішення (з доданням його копії) направляється не пізніше тридцяти днів з дня одержання заяви та документів на погодження статуту (змін до статуту) фондової біржі.

 

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги:
Інформаційна картка:

Перелік документів та вимоги до них

Фондова біржа до державної реєстрації статуту (змін до статуту) (крім випадку, якщо фондова біржа створена і діє на підставі модельного статуту) повинна подати до Комісії на погодження статут (зміни до статуту) та такі документи:

-заяву про реєстрацію статуту фондової біржі (змін до статуту);

-обґрунтування причин унесення змін до статуту;

-примірник оригіналу рішення про внесення змін до статуту;

-статут (зміни до статуту) у трьох примірниках, оформлений відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі та один примірник в електронній формі;

– порівняльну таблицю старої та нової редакцій статуту в паперовій та електронній формах.

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами