Основна інформація

Суб'єкт надання послуги:
Департамент ліцензування професійних учасників фондового ринку
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30
Режим роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00
п’ятниця з 9:00 до 16:45
обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон:
(044) 254-23-75, 254-25-65
Email:
anna.liuh@nssmc.gov.ua
Веб-сайт:
https://www.nssmc.gov.ua/
Плата, грн:
3280
Спосіб подання (коротко):
Пошта, Особисто
Термін надання послуги:
1 місяць
Термін надання (коментарі):

Комісія в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дати надходження пакету документів має право прийняти рішення про реєстрацію правил (змін до правил) фондової біржі або про відмову в реєстрації правил (змін до правил) фондової біржі.

У разі подання для реєстрації неповного пакета документів або документів, які оформлені з порушенням встановлених вимог, вони повертаються без розгляду в строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дати надходження до Комісії.

У разі наявності в Комісії зауважень до змісту поданих документів вона має право не пізніше 30 днів з дати надходження пакету документів надіслати заявнику повідомлення про необхідність врахування таких зауважень.

 

Спосіб подання:

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, надсилаються поштою на адресу НКЦПФР: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, або подаються до скриньки НКЦПФР, яка розташована на першому поверсі зазначеної будівлі.

 

Результат надання послуги:

Рішення Комісії про реєстрацію/відмову в реєстрації правил (змін до правил) фондової біржі.

Примірник правил (змін до правил) фондової біржі, з відміткою Комісії про реєстрацію із зазначенням дати та номера відповідного рішення Комісії.

 

Способ отримання результату:

Письмове повідомлення (лист) щодо прийняття відповідного рішення (з доданням його копії) направляється не пізніше тридцяти днів з дня одержання заяви та документів на реєстрацію змін до правил.

 

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги:
Інформаційна картка:

Перелік документів та вимоги до них

1. Для реєстрації правил фондової біржі до НКЦПФР подаються:

заява про реєстрацію правил фондової біржі;

правила, засвідчені печаткою фондової біржі (за наявності), затверджені біржовою радою фондової біржі та підписані головою цієї ради, які подаються в двох примірниках у паперовій формі та один примірник в електронній формі, сторінки яких прошиті та пронумеровані. Крім паперової форми, правила надаються у електронній формі;

копія платіжного документа про перерахування плати за реєстрацію правил.

2. Для реєстрації змін до правил фондової біржі до НКЦПФР подаються:

заяву про реєстрацію змін до правил фондової біржі;

обґрунтування причин внесення змін до правил фондової біржі;

правила в новій редакції з урахуванням внесених змін, затверджені біржовою радою фондової біржі та підписані головою цієї ради, які подаються в двох примірниках у паперовій формі та один примірник в електронній формі;

порівняльну таблицю старої та нової редакцій правил фондової біржі із зазначенням підстав для внесення змін у паперовій та електронній формах;

копію платіжного документа про перерахування плати за реєстрацію правил або змін до них.

3. Для реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів фондова біржа подає до НКЦПФР такі документи:

заяву;

зміни до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів та/або зразкову форму деривативу, затверджені біржовою радою фондової біржі та підписані головою цієї ради, які подаються у двох примірниках у паперовій формі та одному примірнику в електронній формі;

порівняльну таблицю старої та нової редакцій правил фондової біржі з унесеними змінами щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів із зазначенням підстав для внесення змін у паперовій та електронній формах;

обґрунтування щодо доцільності внесення змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів та/або запровадження в обіг на фондовій біржі деривативу на відповідний базовий актив;

дозвіл (погодження) Національного банку України для деривативів, базовим активом яких є валютні цінності (крім цінних паперів, виражених у гривні), курс іноземної валюти (банківських металів) до гривні, відсоткові ставки або індекси, що визначають динаміку курсу гривні (іноземної валюти, банківських металів) до інших валют (банківських металів).

Зміни до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів і порівняльна таблиця старої та нової редакцій правил фондової біржі не подаються, якщо такі зміни до правил були зареєстровані Комісією та якщо до них не було внесено змін з дати останньої реєстрації.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами