Додаток 14 до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів

Загальна інформація про документ

Дата затвердження:
14.05.2013
Тема:
Ліцензування
Категорія:
Додаток
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Останні зміни:
14.07.2017

Змiст документу

 

Додаток 14
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), (підпункт 29 пункту 2 розділу II)

Відомості
щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)*

Дата підписання довідки: _________________

N
з/п
Повне найменування структурного підрозділу Посада Прізвище, ім’я, по батькові Посадові обов’язки
1 1…
2…
3…
2 1…
2…
3…
Керівник юридичної особи ____________
(підпис)
________________________
(П. І. Б.)

____________
* Заповнюється щодо структурних підрозділів та/або окремих працівників, які здійснюють вид професійної діяльності, на який отримується ліцензія.

 

(додаток 14 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1705)

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами