Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо окремих змін законодавства)»

Загальна інформація про документ

№:
384
Дата затвердження:
23.07.2019
Тема:
Регуляторна діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР
Засідання:
23.07.2019

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

_____________2019 
                                                       м. Київ                                                         № _____
Про схвалення доопрацьованого проекту рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-
правових актів Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку (щодо окремих змін
законодавства)»

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про інститути спільного інвестування», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», частини другої статті 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», частини першої статті 3 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Закону України від 05.10.2017 № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги», Закону України від 23.03.2017 № 1982-VIIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо окремих змін законодавства)» (далі – Проект), що додається.

2. Скасувати рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо окремих змін законодавства)” від 25.04.2019 року № 243.

3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити:
оприлюднення Проекту на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
подання Проекту на погодження до Державної регуляторної служби України, Антимонопольного комітету України, Національного банку України, Державної служби фінансового моніторингу України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О., Тарабакіна Д.

Голова Комісії Т.                                                              Хромаєв

Протокол засідання Комісії

від _________.2019 № ____

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами