Про включення ПАТ “Агрохімремонт” до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

Загальна інформація про документ

№:
1874
Дата затвердження:
19.11.2015
Тема:
Контрольно-правова діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Дата вступу в силу:
19.11.2015
Засідання:
19.11.2015

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

19.11.2015                                                м. Київ                                            № 1874

 

Про включення ПАТ «Агрохiмремонт» до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

 

Відповідно до пункту 3711 частини другої статті 7 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, пункту 7 Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, яке затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 10.07.2015 №_980, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за № 861/27306,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

  1. Включити ПАТ «Агрохiмремонт» (код за ЄДРПОУ 05489371) до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності (далі – Список).
  2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення ПАТ «Агрохiмремонт» (код за ЄДРПОУ 05489371), фондовим біржам та ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711).
  3. Департаменту інформаційних технологій та діловодства протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
  4. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії (О. Мисюра) забезпечити внесення відповідної інформації до Списку, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії, на четвертий робочий день з дати прийняття цього рішення.
  5. Сектору зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління міжнародної співпраці та комунікацій, протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення, забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
  6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена Комісії І._Назарчука.
  7. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.

 

 

 

 Голова Комісії                                                                                     Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії

від «19» листопада 2015 року № 83

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами