Про внесення змін до Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку

Загальна інформація про документ

№:
596
Дата затвердження:
10.08.2017
Тема:
Нагляд
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР
Дата засідання:
10.08.2017

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.08.2017  № 596

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
07 вересня 2017 р. 
за № 1103/30971

Про внесення змін до Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку

Відповідно до статей 3, 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини третьої статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Внести до Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 грудня 2015 року № 2021, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2015 року за № 1599/28044, такі зміни:

1) пункт 7 розділу І після слів «адміністративних даних» доповнити словами «та інформації»;

2) у розділі ІІ:

у пункті 1 слова «, на яку мало місце» замінити словом «виникнення»;

у пункті 2:

після слів «із зазначенням розрахункового значення пруденційного показника» доповнити словами «, даних, на основі яких здійснювався розрахунок,»;

слова «, на яку мало місце» замінити словом «виникнення»;

після слів «а також розрахункового значення пруденційного показника» доповнити словами «, даних, на основі яких здійснювався розрахунок,»;

пункт 4 після слів «(із зазначенням розрахункового значення пруденційного показника» доповнити словами  «, даних, на основі яких здійснювався розрахунок,»;

3) у пункті 1 розділу ІІІ цифри та слова «30 календарних днів» замінити словами «календарного місяця»;

4) у розділі ІV:

у пункті 1:

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«інформацію щодо професійного учасника (найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);».

У зв’язку з цим абзаци другий – сьомий вважати відповідно абзацами третім – восьмим;

в абзаці третьому слова «, на яку мало місце» замінити словом «виникнення»;

в абзаці восьмому слова «і печаткою професійного учасника (за наявності)» замінити словами «професійного учасника»;

у пункті 2 цифри та слова «3 місяців (для компаній з управління активами та осіб, які провадять діяльність з управління пенсійними активами, – 6 місяців)» замінити цифрою та словом «2 місяців»;

5) абзац другий пункту 2 розділу V після слів «адміністративних даних» доповнити словами «та інформації».

2. Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку капіталу, та пруденційного нагляду (К. Рафальська) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування, крім абзацу сьомого підпункту 4 пункту 1 цього рішення, який набирає чинності з дня офіційного опублікування цього рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами