Про затвердження Переліку іноземних фондових бірж, на яких перебувають в обігу цінні папери іноземних емітентів, які можуть входити до складу активів інститутів спільного інвестування

Загальна інформація про документ

№:
378
Дата затвердження:
11.07.2019
Тема:
Регуляторна діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР
Засідання:
11.07.2019
Номер мін'юсту:
824/33795
Дата реєстрації:
29.07.2019

Змiст документу

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

 

11.07.2019                                          м. Київ                                            № 378

 

Про затвердження Переліку іноземних фондових бірж, на яких перебувають в обігу цінні папери іноземних емітентів, які можуть входити до складу активів інститутів спільного інвестування Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 липня 2019 року

за № 824/33795

 

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», підпункту 5 частини одинадцятої, підпункту 2 частини дванадцятої, підпункту 5 частини чотирнадцятої, підпункту 3 частини двадцять четвертої статті 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Перелік іноземних фондових бірж, на яких перебувають в обігу цінні папери іноземних емітентів, які можуть входити до складу активів інститутів спільного інвестування, що додається.
  2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 лютого 2005 року № 40 «Про затвердження Переліку іноземних бірж та торговельно-інформаційних систем, після проходження лістингу на яких цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб можуть становити активи інститутів спільного інвестування», зареєстроване в  Міністерстві  юстиції  України  21 лютого  2005 року за № 253/10533.
  3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції  про  захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату

Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  1. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

 

Голова Комісії                                                                  Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії

від 11.07.2019 № 40

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами