Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Загальна інформація про документ

№:
1
Дата затвердження:
10.01.2017
Тема:
Депозитарна діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Дата скасування:
03.02.2017
Засідання:
10.01.2017
Номер мін'юсту:
148/30016

Змiст документу

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

10.01.2017                                                  м. Київ                                                      № 1

 

 

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 03 лютого 2017 року

за № 148/30016

Відповідно до пунктів 10 та 15 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Затвердити Зміни до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 жовтня 2012 року № 1343, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1764/22076 (зі змінами), що додаються.
 1. Затвердити Зміни до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 травня 2013 року № 894, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 975/23507 (зі змінами), що додаються.
 1. Затвердити Зміни до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013 року № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за № 1126/23658 (зі змінами), що додаються.
 1. Затвердити Зміни до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року № 2994, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за № 144/24921 (зі змінами), що додаються.
 1. Затвердити Зміни до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049 (зі змінами), що додаються.
 1. Затвердити Зміни до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1738/22050 (зі змінами), що додаються.
 1. Адміністративні дані та інформація компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, Центрального депозитарію цінних паперів, депозитарних установ, осіб, які провадять клірингову діяльність, торговців цінними паперами, організаторів торгівлі за 2016 рік подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за формою, у складі, терміни та порядку, що встановлені нормативно-правовими актами, які діяли на звітну дату складання таких даних.
 1. Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку цінних паперів та емітентів, та пруденційного нагляду (К. Рафальська) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 1. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 1. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 1. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

 

Голова Комісії                                                               Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії

від 10.01.2017 № 1

 

АТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

10 січня 2017 року № 1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 03 лютого 2017 року

за № 148/30016

Зміни до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

 У таблиці 1 додатка 15:

у назві слово «мінімального» виключити;

рядок 11 викласти в такій редакції:

«Прибуток поточного року, у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою), грн»;

рядок 13 викласти в такій редакції:

«Довгострокової дебіторської заборгованості, в тому числі пролонгованої, термін сплати якої не настав, грн»;

рядок 14 виключити.

У зв’язку з цим рядки 15 – 29 вважати відповідно рядками 14 – 28;

доповнити таблицю 1 після рядка 16 новим рядком 17 такого змісту:

«Прибутку на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн».

У зв’язку з цим рядки 17 – 28 вважати відповідно рядками 18 – 29;

рядки 20 – 22 викласти в такій редакції:

«Фінансових інвестицій у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн

Фінансових інвестицій у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду), грн

Балансової вартості цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій, грн»;

доповнити таблицю 1 після рядка 22 новим рядком 23 такого змісту:

«Балансової вартості цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів, грн».

У зв’язку з цим рядки 23 – 29 вважати відповідно рядками 24 – 30.

 

Директор департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку цінних паперів та емітентів, та пруденційного нагляду                                    

К. Рафальська

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

10 січня 2017 року № 1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 03 лютого 2017 року

за № 149/30017

Зміни до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

 

У додатку 17:

рядок 10 викласти в такій редакції:

«Прибуток поточного року, у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою), грн»;

рядок 12 викласти в такій редакції:

«Довгострокової дебіторської заборгованості, в тому числі пролонгованої, термін сплати якої не настав, грн»;

рядок 13 виключити.

У зв’язку з цим рядки 14 – 28 вважати відповідно рядками 13 – 27;

доповнити додаток після рядка 15 новим рядком 16 такого змісту:

«Прибутку на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн».

У зв’язку з цим рядки 16 – 27 вважати відповідно рядками 17 – 28;

рядки 19  – 21 викласти в такій редакції:

«Фінансових інвестицій у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн

Фінансових інвестицій у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду), грн

Балансової вартості цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій, грн»;

доповнити додаток після рядка 21 новим рядком 22 такого змісту:

«Балансової вартості цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів, грн».

У зв’язку з цим рядки 22 – 28 вважати відповідно рядками 23 – 29.

 

Директор департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку цінних паперів та емітентів, та пруденційного нагляду                                    

К. Рафальська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

10 січня 2017 року № 1

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 03 лютого 2017 року

за № 150/30018

Зміни до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

 Пункт 3 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«3. Щомісячні Дані депозитарної установи (крім банків та депозитарних установ, що поєднують діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами) складаються з:

1) довідки про пруденційні нормативи депозитарної установи (додаток 2);

2) довідки про вихідні дані для розрахунку розміру власних коштів (додаток 13);

3) довідки про вихідні дані для розрахунку фіксованих накладних витрат (додаток 14);

4) довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику (додаток 15).

До складу щомісячних даних за січень входить річна фінансова звітність, вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом.».

 1. У додатках:

1) у додатку 2:

доповнити додаток після рядка 5 новим рядком 6 такого змісту:

«Розмір власних коштів2, грн».

У зв’язку з цим рядки 6 – 8 вважати відповідно рядками 7 – 9;

доповнити додаток новою виноскою такого змісту:

«2 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.»;

2) у додатку 13:

рядок 11 викласти в такій редакції:

«Прибуток поточного року, у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою), грн»;

рядок 13 викласти в такій редакції:

«Довгострокової дебіторської заборгованості, в тому числі пролонгованої, термін сплати якої не настав, грн»;

рядок 14 виключити.

У зв’язку з цим рядки 15 – 29 вважати відповідно рядками 14 – 28;

доповнити додаток після рядка 16 новим рядком 17 такого змісту:

«Прибутку на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн».

У зв’язку з цим рядки 17 – 28 вважати відповідно рядками 18 – 29;

рядки 20 – 22 викласти в такій редакції:

«Фінансових інвестицій у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн

Фінансових інвестицій у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду), грн

Балансової вартості цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій, грн»;

доповнити додаток після рядка 22 новим рядком 23 такого змісту:

«Балансової вартості цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів, грн».

У зв’язку з цим рядки 23 – 29 вважати відповідно рядками 24 – 30.

 

Директор департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку цінних паперів та емітентів, та пруденційного нагляду                        

К. Рафальська

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

10 січня 2017 року № 1

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 03 лютого 2017 року

за № 151/30019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до Положення

про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

 

 

 1. У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ слово «мінімального» виключити.

 

 1. У додатках:

 

1) у додатку 9:

рядок 6 викласти в такій редакції:

«Розмір регулятивного капіталу1, грн»;

рядок 9 викласти в такій редакції:

«Коефіцієнт абсолютної ліквідності 2, 3, 4»;

доповнити додаток новою виноскою такого змісту:

«4 Не заповнюється у разі, якщо поточні зобов’язання (грн) дорівнюють нулю.»;

 

2) у додатку 11:

у назві додатка слово «мінімального» виключити;

рядок 13 викласти в такій редакції:

«Прибуток поточного року, у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою), грн»;

рядок 15 викласти в такій редакції:

«Довгострокової дебіторської заборгованості, в тому числі пролонгованої, термін сплати якої не настав, грн»;

рядок 16 виключити.

У зв’язку з цим рядки 17 – 31 вважати відповідно рядками 16 – 30;

доповнити додаток після рядка 18 новим рядком 19 такого змісту:

«Прибутку на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн».

У зв’язку з цим рядки 19 – 30 вважати відповідно рядками 20 – 31;

рядки 22 – 24 викласти в такій редакції:

«Фінансових інвестицій у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн

Фінансових інвестицій у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду), грн

Балансової вартості цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій, грн»;

доповнити додаток після рядка 24 новим рядком 25 такого змісту:

«Балансової вартості цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів, грн».

У зв’язку з цим рядки 25 – 31 вважати відповідно рядками 26 – 32;

 

 • у додатку 12 рядок 8 викласти в такій редакції:

«Поточні фінансові інвестиції, крім поточних фінансових інвестицій у цінні папери, що не перебувають в біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), або щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку, обіг яких або торгівлю якими на будь-якій фондовій біржі зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законодавством, а також  поточних фінансових інвестицій у цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, та у корпоративні права в іншій, ніж цінні папери, формі, грн».

 

Директор департаменту

систематизації та аналізу фінансової

звітності учасників ринку цінних паперів

та емітентів, та пруденційного нагляду                                    К. Рафальська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

10 січня 2017 року № 1

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 03 лютого 2017 року

за № 152/30020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до Положення

про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

 

 1. У підпункті 2.7 пункту 2 розділу ІІ слово «мінімального» виключити.

 

 1. У розділі ІV:

 

1) в абзаці першому пункту 2 слово «мінімального» виключити;

 

2) у пункті 3 слово «мінімального» виключити.

 

 1. У додатках:

 

1) у додатку 6:

доповнити додаток після рядка 6 новим рядком 7 такого змісту:

«Розмір регулятивного капіталу1 (грн)».

У зв’язку з цим рядки 7 – 11 вважати відповідно рядками 8 – 12;

рядок 11 викласти в такій редакції:

«Коефіцієнт абсолютної ліквідності 2, 3»;

доповнити додаток новою виноскою такого змісту:

«3 Не заповнюється у разі, якщо поточні зобов’язання (грн) дорівнюють нулю.»;

 

2) у додатку 7:

у назві додатка слово «мінімального» виключити;

рядок 13 викласти в такій редакції:

«Прибуток поточного року, у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) (грн)»;

рядок 15 викласти в такій редакції:

«Довгострокової дебіторської заборгованості, в тому числі пролонгованої, термін сплати якої не настав (грн)»;

рядок 16 виключити.

У зв’язку з цим рядки 17 – 31 вважати відповідно рядками 16 – 30;

доповнити додаток після рядка 18 новим рядком 19 такого змісту:

«Прибутку на початок звітного року, що був розподілений у звітному році (грн)».

У зв’язку з цим рядки 19 – 30 вважати відповідно рядками 20 – 31;

рядки 22 – 24 викласти в такій редакції:

«Фінансових інвестицій у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення (грн)

Фінансових інвестицій у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду) (грн)

Балансової вартості цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій (грн)»;

доповнити додаток після рядка 24 новим рядком 25 такого змісту:

«Балансової вартості цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів (грн)».

У зв’язку з цим рядки 25 – 31 вважати відповідно рядками 26 – 32;

 

 • у додатку 8:

рядок 7 викласти в такій редакції:

«Розмір зобов’язань (грн)»;

рядок 12 викласти в такій редакції:

«Поточні фінансові інвестиції, крім поточних фінансових інвестицій у цінні папери, що не перебувають в біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), або щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку, обіг яких або торгівлю якими на будь-якій фондовій біржі зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законодавством, а також  поточних фінансових інвестицій у цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, та у корпоративні права в іншій, ніж цінні папери, формі (грн)»;

 

 • у додатку 9:

рядок 13 викласти в такій редакції:

«Цінні папери, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж (грн)»;

рядок 16 викласти в такій редакції:

«Цінні папери, які не перебувають у біржовому реєстрі, але перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж, крім цінних паперів венчурних інвестиційних фондів (грн)»;

рядок 19 викласти в такій редакції:

«Короткострокова дебіторська заборгованість, термін сплати якої не настав (грн)»;

рядок 23 викласти в такій редакції:

«Цінні папери венчурних інвестиційних фондів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж (грн)»;

доповнити додаток після рядка 23 новим рядком 24 такого змісту:

«Цінні папери, які не перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж, крім цінних паперів венчурних інвестиційних фондів (грн)».

У зв’язку з цим рядки 24 – 35 вважати відповідно рядками 25 – 36;

рядок 28 викласти в такій редакції:

«Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав (грн)»;

рядок 29 виключити.

У зв’язку з цим рядки 30 – 36 вважати відповідно рядками 29 – 35;

рядок 33 викласти в такій редакції:

«Цінні папери, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законодавством, а також цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації (грн)»;

доповнити додаток після рядка 33 новим рядком 34 такого змісту:

«Цінні папери венчурних інвестиційних фондів, які не перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж (грн)».

У зв’язку з цим рядки 34, 35 вважати відповідно рядками 35, 36.

 

 

Директор департаменту

систематизації та аналізу фінансової

звітності учасників ринку цінних паперів

та емітентів, та пруденційного нагляду                                    К. Рафальська

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

10 січня 2017 року № 1

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 03 лютого 2017 року

за № 153/30021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до Положення

про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

 

 

 1. У розділі ІІІ:

 

1) у підпункті 3.6 пункту 3 глави 1 слова «вартості високоліквідних активів» замінити словами «коефіцієнта абсолютної ліквідності»;

 

2) у пункті 2 глави 3 слова «вартості високоліквідних активів» замінити словами «коефіцієнта абсолютної ліквідності».

 

 1. У додатках:

 

1) у додатку 4:

рядок 5 викласти в такій редакції:

«Коефіцієнт абсолютної ліквідності 1, 2, 3»;

доповнити додаток новою виноскою такого змісту:

«3 Не заповнюється у разі, якщо поточні зобов’язання (грн) дорівнюють нулю.»;

 

2) у додатку 6:

рядок 10 викласти в такій редакції:

«Прибуток поточного року, у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою), грн»;

рядок 12 викласти в такій редакції:

«Довгострокової дебіторської заборгованості, в тому числі пролонгованої, термін сплати якої не настав, грн»;

рядок 13 виключити.

У зв’язку з цим рядки 14 – 30 вважати відповідно рядками 13 – 29;

доповнити додаток після рядка 15 новим рядком 16 такого змісту:

«Прибутку на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн».

У зв’язку з цим рядки 16 – 29 вважати відповідно рядками 17 – 30;

рядки 19 – 21 викласти в такій редакції:

«Фінансових інвестицій у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн

Фінансових інвестицій у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду), грн

Балансової вартості цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій, грн»;

доповнити додаток після рядка 21 новим рядком 22 такого змісту:

«Балансової вартості цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів, грн».

У зв’язку з цим рядки 22 – 30 вважати відповідно рядками 23 – 31;

 

3) у додатку 8:

у назві додатка слова «вартості високоліквідних активів» замінити словами «коефіцієнта абсолютної ліквідності»;

рядок 5 викласти в такій редакції:

«Поточні фінансові інвестиції, крім поточних фінансових інвестицій у цінні папери, що не перебувають в біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), або щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку, обіг яких або торгівлю якими на будь-якій фондовій біржі зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законодавством, а також  поточних фінансових інвестицій у цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, та у корпоративні права в іншій, ніж цінні папери, формі, грн»;

доповнити додаток після рядка 6 новим рядком 7 такого змісту:

«Поточні зобов’язання, грн».

У зв’язку з цим рядки 7 – 9 вважати відповідно рядками 8 – 10.

 

 

 

 

Директор департаменту

систематизації та аналізу фінансової

звітності учасників ринку цінних паперів

та емітентів, та пруденційного нагляду                                    К. Рафальська

 

 

 

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами