Рішення про затвердження порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії

Загальна інформація про документ

№:
817
Дата затвердження:
14.05.2013
Тема:
Ліцензування
Категорія:
Рішення
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Посилання на зовнішній документ:
Останні зміни:
10.03.2016
Номер мін'юсту:
854/23386
Дата реєстрації:
01.06.2013

Змiст документу

Рішення про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271  від 10.03.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1705 від 16.12.2014
№ 271 від 10.03.2016}

Відповідно до статей 3, 4 частини першої та пунктів 9, 11 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 16, 20, 27-1, 27-2 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», статей 15, 21 Закону України «Про іпотечні облігації», з урахуванням статей 13, 19 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», інших нормативно-правових актів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок та умови видачі ліцензії на провадження  окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії (далі – Порядок та умови), що додаються.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271  від 10.03.2016}

2. Установити, якщо заявник має намір здійснювати управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій, то заява про видачу ліцензії та відповідні документи приймаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до розгляду в разі набрання чинності нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що регулюють питання реєстрації випуску структурованих іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій та діяльність управителя іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій, розроблених відповідно до статей 4, 10, 26 Закону України «Про іпотечні облігації».

3. Установити, що з 1 квітня 2014 року посадові особи та фахівці, визначені Порядком та умовами, заявника, що має намір здійснювати зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або зберігання активів пенсійних фондів, повинні мати сертифікати за спеціалізацією «Управління активами».

4. Установити, що юридичні особи, які мали ліцензії на провадження депозитарної діяльності за її окремими видами до опублікування Закону України «Про депозитарну систему України», отримують ліцензії відповідно до вимог цих Порядку та умов на безоплатній основі.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року № 345 «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 липня 2006 року за № 890/12764 (зі змінами);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 жовтня 2007 року № 2009 «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління іпотечним покриттям», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2007 року за № 1285/14552 (зі змінами).

6. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім:

пункту 4 глави 7 розділу ІІІ цих Порядку та умов у частині сертифікації посадових осіб та фахівців заявника за спеціалізацією «Клірингова діяльність», який набирає чинності з 1 квітня 2014 року;

пункту 1 глави 4, пункту 1 глави 5, пункту 1 глави 6 розділу ІІІ цих Порядку та умов у частині вимог до установчих документів ліцензіатів, які набирають чинності з 30 квітня 2014 року.

8. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена НКЦПФР О. Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

В.о. Голови
Антимонопольного комітету України

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

Заступник
Голови Національного банку України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

С.Г. Гуржій

Р.І. Кузьмін

Б. Візіров

О.О. Ткаченко

М.Ю. Бродський

Протокол засідання Комісії
від 14.05.2013 р. № 23

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами