- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

23.04.2021

Фахівці НКЦПФР (Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) взяли участь у вебінарі «Зміни у складанні, поданні та розкритті інформації щодо КУА та ІСІ», який провела УАІБ (Українська асоціація інвестиційного бізнесу) 23 квітня 2021 року.

Під час заходу спеціалісти НКЦПФР детально розповіли про суттєві зміни при розкритті звітної інформації КУА, які запровадженні «Положенням про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до НКЦПФР», що набуло чинності 1 квітня 2021 року.

Що чекає на КУА та ІСІ

– виключено вимогу щодо подачі КУА (компаніями з управління активами) інформації про управління активами недержавних пенсійних фондів (НПФ). На сьогодні обов’язок щодо розкриття звітної інформації щодо діяльності НПФ, у тому числі про управління активами, покладено на адміністраторів недержавних пенсійних фондів. Так, починаючи з 1 листопада 2020 року адміністратори НПФ подають зазначену звітну інформацію до НКЦПФР на щоденній основі;
– щомісячну звітність по ІСІ (інститутам спільного інвестування) доповнено довідкою про виплату дивідендів за цінними паперами ІСІ;
– щоквартальну звітність по ІСІ доповнено фінансовою звітністю та інформацією про юридичних осіб – учасників ІСІ закритого типу;
– удосконалено порядок розкриття інформації про активи ІСІ стосовно цінних паперів, дебіторської заборгованості та корпоративних прав;
– уточнено порядок та обсяг розкриття інформації ІСІ в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на власному вебсайті.

Зазначеними змінами Комісія вдосконалила порядок розкриття звітної інформації про ІСІ, що дозволить підвищити ефективність та прозорість ринку цінних паперів.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами