Про затвердження вимог до повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 ЗУ «Про акціонерні товариства»

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Розкриття інформації
Дата початку обговорення:
05.03.2018
Дата закінчення обговорення:
20.03.2018
Дата публікації:
03.03.2018

Змiст документу

ПРОЕКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

___.___.2018                                   м. Київ                                                № _____

 

Про затвердження вимог до повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства»

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 23 березня 2017 року № 1983–VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити Вимоги до повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Повідомлення), що додаються.

 

  1. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

  1. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

  1. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

  1. Це рішення набирає чинності з дня наступного, за днем його офіційного опублікування та діє протягом двох років з дня набрання чинності Закону України від 23 березня 2017 року № 1983–VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах».

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

 

Голова Комісії                                                       Т. Хромаєв

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з

цінних паперів та фондового ринку

 

Вимоги

до повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства»

Повідомлення повинно містити:

Повне ім’я/найменування товариства, місце проживання та місцезнаходження та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія  (за наявності) та номер паспорта (Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган. Інформація не підлягає розміщенню на веб-сайті акціонерного товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку)/код за ЄДРПОУ особи (осіб, які діють спільно), яка станом на дату набрання чинності Законом України від 23.03.2017 № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» (далі – Закон) є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать їй або її афілійованим особам, є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства (далі – заявник вимоги), має намір застосувати положення статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства»;

Кількість акцій товариства, що належали особі (особам, що діють спільно) та її афілійованим особам станом на дату набрання чинності Законом;

Структуру власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства), згідно з додатком 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про інформацію, що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій та публічній безвідкличній вимозі» від 05 вересня 2017 року № 662, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2017 року № 1194/31062;

Публічну безвідкличну вимогу. Обсяг відомостей, що містяться в публічній безвідкличній вимозі зазначається згідно з додатком 2 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про інформацію, що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій та публічній безвідкличній вимозі» від 05 вересня 2017 року № 662, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2017 року № 1194/31062;

Інформація про договір, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства. Зазначеним договором визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно (уповноважена особа) (Додається у разі, якщо особа набула домінуючий контрольний пакет акцій товариства, діючи спільно з третіми особами, які не є її афілійованими особами).

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами