Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів НКЦПФР (щодо ліцензування)

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Ліцензування
Дата початку обговорення:
02.07.2018
Дата закінчення обговорення:
13.07.2018
Дата публікації:
02.07.2018

Змiст документу

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо ліцензування)

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про інститути спільного інвестування», з метою приведення нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Закону України «Про електронні довірчі послуги», Закону України від 23 березня 2017 року № 1983 – VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах», Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління іпотечним покриттям, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 лютого 2012 року № 235, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за № 328/20641 (із змінами) (далі – Ліцензійні умови 235), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 року за № 1576/24108 (із змінами) (далі – Ліцензійні умови 1281), що додаються.

3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім:

абзацу другого підпункту 1 пункту 1 Змін до Ліцензійних умов 235, які набирають чинності з дня набрання чинності Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

абзаців п’ятого, шостого підпункту 1 пункту 1 Змін до Ліцензійних умов 235, які набирають чинності з дня введення в дію Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а в частині застосування Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», – не раніше дня створення такого Реєстру;

абзацу другого підпункту 1 та абзацу десятого підпункту 2 пункту 2 Змін до Ліцензійних умов 1281, які набирають чинності з дня набрання чинності Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

абзаців четвертого, п’ятого підпункту 3 пункту 1, абзаців четвертого, п’ятого, сьомого, восьмого та дванадцятого підпункту 2 пункту 2, абзаців другого та третього підпункту 2 пункту 3 Змін до Ліцензійних умов 1281, які набирають чинності з дня введення в дію Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а в частині застосування Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», – не раніше дня створення такого Реєстру;

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

 

Голова Комісії                                                                 Т. Хромаєв

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами