Звіт про періодичне відстеження результативності рішення НКЦПФР від 16.12.2014 № 1710

Основна інформація

Назва звіту:
Звіт про періодичне відстеження результативності рішення НКЦПФР від 16.12.2014 № 1710
Виконавець заходів з відстеження:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Тип відстеження:
Періодічне
Стан заходу:
Виконано
Методи одержання результатів відстеження текст:
Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося статистичним та соціологічним методом.
Строк виконання заходів з відстеження (начало):
05.02.2019
Строк виконання заходів з відстеження (кінець):
05.03.2019
Цілі прийняття акта:

Регуляторний акт розроблено відповідно до Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» з метою дотримання вимог Закону України від 15 квітня 2014 року № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу».

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Cпособи одержання даних – аналіз офіційної статистичної інформації, а також збір та аналіз пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта не змінився, оскільки актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта поширюється на осіб, що здійснюють діяльність з управління іпотечним покриттям (одна юридична особа). Ці дані отримані з ліцензійного реєстру Комісії.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку з дією акта, не змінився.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта є середнім, оскільки вказаний регуляторний акт розміщується на офіційному сайті Комісії http//www.nssmsc.gov.ua.

Показником результативності дії цього регуляторного акта є досягнення цілей, зазначених у розділі 3 цього звіту.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації більшості його положень мають позитивну динаміку.

Прийняття регуляторного акта сприяло:

покращенню позицій України в міжнародних рейтингах щодо інвестиційної привабливості економіки та легкості ведення бізнесу в нашій державі;

переходу держави до більш простої, більш швидкої та менш витратної процедури створення нових суб’єктів господарювання;

зменшенню витрат суб’єктів господарювання на виготовлення печаток.

Рік:
2019
Квартал:
I квартал
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами