Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Адміністративна послуга із реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик та проспекту їх емісії

Основна інформація:

Суб'ект надання послуги:
Департамент корпоративного управління та корпоративних фінансів
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, каб. 1110, 1109
Режим роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00;
П’ятниця з 9:00 до 16:45;
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон:
(044) 254-2385
e-mail:
vita.marchenko@nssmc.gov.ua
Плата, грн:
Безоплатна
Спосіб подання (коротко):
Пошта and Особисто
Строк надання послуги:

10 робочих днів – у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та перебування цінних паперів емітента в біржовому реєстрі організатора торгівлі;
20 робочих днів – у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та відсутності цінних паперів емітента в біржовому реєстрі організатора торгівлі;
25 робочих днів – у разі відсутності зареєстрованого базового проспекту емісії;

Порядок подання документів:

Суб’єкт звернення надсилає документи поштою або подає їх особисто до загального відділу центрального апарату НКЦПФР.

Результат надання послуги:

тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик встановленого зразка та проспект емісії облігацій внутрішніх місцевих позик засвідчений штампом або написом “ЗАРЕЄСТРОВАНО”, підписом уповноваженої особи та печаткою НКЦПФР

Способ отримання результату:

Отримання тимчасових свідоцтв про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик та оригіналів зареєстрованих документів здійснюється заявником особисто або через уповноважену особу

Перелік документів та вимоги до них:

Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик.

 Для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій емітент не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про розміщення облігацій подає до реєструвального органу:

  • заяву про реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій (додаток); Завантажити файл
  • копію бюджету Ради (зі змінами) на відповідний рік з дефіцитом бюджету розвитку спеціального фонду, оформлену та засвідчену в установленому порядку;
  • копію рішення Ради щодо здійснення запозичень шляхом випуску облігацій, засвідчену емітентом;
  • проспект емісії облігацій у двох примірниках, що повинен бути пронумерований, прошнурований, підписаний керівником емітента, аудитором (керівником аудиторської фірми) і засвідчений печатками емітента, аудитора (аудиторської фірми) (якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення облігацій, проспект емісії облігацій погоджується з андеррайтером і засвідчується підписом керівника та печаткою андеррайтера. Якщо прийнято рішення про публічне розміщення облігацій, проспект емісії облігацій погоджується з фондовою біржею, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій, і засвідчується підписом керівника та печаткою такої фондової біржі. Емітент має право оформити проспект емісії облігацій, що підлягають публічному розміщенню, двома частинами (базовий проспект емісії облігацій та проспект емісії облігацій відповідного випуску), які підлягають реєстрації реєструвальним органом. При цьому замість єдиного проспекту емісії облігацій подається базовий проспект емісії та перший проспект емісії облігацій відповідного випуску, а у разі наявності вже зареєстрованого базового проспекту емісії – наступний проспект емісії облігацій відповідного випуску);
  • копію документа, що підтверджує погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов здійснення запозичення;
  • копію попереднього договору з Національним банком України про обслуговування випусків цінних паперів, засвідчену в установленому порядку;
  • копії відповідних документів, що підтверджують надання емітентом повноважень уповноваженим органам та уповноваженим особам Ради підписувати документи, пов’язані зі здійсненням запозичень, оформлені та засвідчені в установленому порядку;
  • нотаріально засвідчені копії договорів, що підтверджують відповідне забезпечення, та фінансову звітність поручителя, гаранта чи страховика за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій (подаються у разі прийняття рішення про розміщення забезпечених облігацій);
  • копію попереднього договору андеррайтингу, засвідчену в установленому порядку (подається у разі, якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення облігацій).
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку