Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Реєстрація регламенту інституту спільного інвестування та внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування з видачею свідоцтва про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування; та реєстрація звіту про результати приватного розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду з видачею свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

Основна інформація:

Суб'ект надання послуги:
Департамент спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, каб. 1002
Режим роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00
п’ятниця з 9:00 до 16:45
обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон:
(044) 254-5620
e-mail:
e.pistryk@ssmsc.gov.ua
Веб-сайт:
Плата, грн:
Платна
Вартість послуги:
1 190
Рахунок для сплати:

Плата вноситься до місцевих бюджетів за кодом бюджетної класифікації 22010900 на рахунки місцевих або районних казначейств (за місцем державної реєстрації заявника).
* Реєстрація Звіту є безоплатною послугою.

Спосіб подання (коротко):
Пошта and Особисто
Строк надання послуги:

30 робочих днів з дати надходження до НКЦПФР заяви та всіх необхідних документів.

В разі залишення заяви без розгляду – протягом 15 робочих днів з дати подання заяви та документів до НКЦПФР.

Протягом трьох робочих днів після закінчення строку, визначеного цим Положенням для реєстрації.

Порядок подання документів:

Документи, необхідні для надання адміністративних послуг, надсилаються поштою на адресу НКЦПФР: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, або подаються до скриньки НКЦПФР, яка розташована на першому поверсі зазначеної будівлі

Результат надання послуги:

Зареєстрований регламент;
Свідоцтво про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру;
Зареєстрований Звіт про результати приватного розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду (для корпоративного фонду);
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду (для корпоративного фонду).

Повідомлення про залишення заяви без розгляду.

Повідомлення про відмову в реєстрації

Способ отримання результату:

Отримання зареєстрованого звіту про результати приватного розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду, зареєстрованого регламенту, Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду та Свідоцтва про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру здійснюється керівником заявника особисто або через уповноважену особу за адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, 10 поверх, кабінет 1003.

Письмове повідомлення про відмову в реєстрації (залишення заяви без розгляду) надсилається поштою на адресу заявника.

Підстави для відмови:

1) невідповідність поданих документів вимогам законодавства України;
2) наявність у поданих документах недостовірної інформації;
3) відсутність документів, подання яких передбачено цим Положенням;
4) наявність у документах, які подаються для реєстрації, взаємовиключної інформації;
5) порушення порядку створення інституту спільного інвестування (для корпоративного фонду).

Підстави для залишення заяви без розгляду:

Оформлення документів з порушенням вимог пункту 13 розділу I, пунктів 2, 3 розділу II, пунктів 2, 3 розділу III, пунктів 3, 4 розділу IV Положення відповідно.

Перелік документів та вимоги до них:

Корпоративний інвестиційний фонд (далі – корпоративний фонд) з метою реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, регламенту корпоративного фонду та внесення відомостей про корпоративний фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – Реєстр) подає до НКЦПФР такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, регламенту корпоративного фонду та внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру згідно з додатком 1 до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 18.06.2013 року № 1047, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
17.07.2013 року за № 1198/23730 (із змінами) (далі – Положення);

2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) установчих зборів корпоративного фонду, який містить рішення щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду та обрання наглядової ради, засвідчений підписами засновників та їх печатками, або рішення одноосібного засновника про створення корпоративного фонду, засвідчений його підписом та печаткою (у разі якщо одноосібним засновником є фізична особа, то її підпис підлягає нотаріальному засвідченню);

3) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, який містить рішення щодо затвердження регламенту та інвестиційної декларації, засвідчений підписом головуючого на засіданні наглядової ради та печаткою корпоративного фонду, або рішення одноосібного учасника корпоративного фонду щодо затвердження регламенту та інвестиційної декларації, засвідчений його підписом та печаткою корпоративного фонду (у разі якщо одноосібним засновником є фізична особа, то її підпис підлягає нотаріальному засвідченню);

4) звіт про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду у двох примірниках, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду, згідно з додатком 2 до Положення (далі – Звіт);

5) копію статуту корпоративного фонду та змін до нього (у разі наявності таких змін), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду;

6) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду;

7) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) платіжного доручення із зазначенням найменування корпоративного фонду, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію регламенту та внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру з відміткою банку про його прийняття;

8) регламент, затверджений наглядовою радою корпоративного фонду, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду, зміст якого має відповідати вимогам пункту 3 розділу II Положення (у двох примірниках);

9) довідку про пов’язаних осіб корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду (додаток 3 до Положення). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;

10) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) договору про управління активами з компанією з управління активами;

11) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) договору зі зберігачем на обслуговування активів інституту спільного інвестування, погодженого компанією з управління активами (у разі укладення такого договору);

12) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) договору зі зберігачем про обслуговування рахунку в цінних паперах, погодженого компанією з управління активами (у разі неукладення договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування та за умови необхідності відкриття такого рахунку);

13) виписку банківської установи (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) щодо внесення засновниками корпоративного фонду коштів на тимчасовий рахунок.

Компанія з управління активами з метою реєстрації регламенту пайового інвестиційного фонду (далі – пайовий фонд) та внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру подає до НКЦПФР такі документи:

1) заяву про реєстрацію регламенту пайового фонду та внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру згідно з додатком 6 до Положення;

2) оригінал (копію) протоколу або витягу з протоколу уповноваженого органу компанії з управління активами, що містить рішення про створення пайового фонду, затвердження регламенту та інвестиційної декларації пайового фонду, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами;

3) регламент, затверджений уповноваженим органом компанії з управління активами, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, зміст якого має відповідати вимогам пункту 3 розділу III Положення (у двох примірниках);

4) копію статуту компанії з управління активами та змін до нього (у разі наявності таких змін), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами;

5) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) платіжного доручення із зазначенням найменування пайового фонду, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію регламенту та внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру з відміткою банку про його прийняття;

6) довідку в довільній формі, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, яка містить відомості щодо:

керівника виконавчого органу компанії з управління активами (посада, прізвище, ім’я, по батькові);

номерів телефону та факсу компанії з управління активами;

строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

У разі зміни відомостей, зазначених у цій довідці, компанія з управління активами зобов’язана протягом 7 робочих днів з дня виникнення таких змін письмово повідомити про ці зміни НКЦПФР.

 

Документи, які подаються до НКЦПФР на 2-х і більше аркушах, повинні бути обов’язково прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою (за наявності) та підписом уповноваженої особи.

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку