Основна інформація

Суб'єкт надання послуги:
Департамент ліцензування професійних учасників фондового ринку
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30
Режим роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00; п’ятниця з 9:00 до 16:45; обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон:
254-25-65 (діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме: дилерська діяльність, брокерська діяльність, діяльність з управління цінними паперами, андеррайтинг; діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку; діяльність з управління іпотечним покриттям) 254-23-75 (депозитарна діяльність (депозитарна діяльність депозитарної установи, діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльність із зберігання активів пенсійних фондів), клірингова діяльність) 254-56-20 (діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами))
Веб-сайт:
https://www.nssmc.gov.ua/
Плата, грн:
Безоплатна
Спосіб подання (коротко):
Пошта, Особисто
Термін надання послуги:
1 місяць
Термін надання (коментарі):

НКЦПФР приймає рішення про реєстрацію ОПУ та видачу свідоцтва про реєстрацію ОПУ або відмову в реєстрації ОПУ та видачі свідоцтва про реєстрацію ОПУ протягом 30 днів від дня одержання заяви та документів.

Спосіб подання:

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, надсилаються поштою (надаються) до центрального апарату НКЦПФР.

Результат надання послуги:

Свідоцтво про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку.

Способ отримання результату:

Рішення НКЦПФР про реєстрацію ОПУ та видачу свідоцтва про реєстрацію ОПУ або відмову в реєстрації ОПУ і видачі свідоцтва про реєстрацію ОПУ публікується в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

Після прийняття рішення про реєстрацію ОПУ заявнику видається свідоцтво про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку. Cвідоцтво про реєстрацію ОПУ отримує керівник виконавчого органу ОПУ або представник заявника за виданою заявником довіреністю з пред’явленням документа, що посвідчує особу.

Повідомлення про відмову в реєстрації ОПУ та видачі свідоцтва про реєстрацію ОПУ з обґрунтуванням причин такої відмови має бути направлене заявнику в письмовій формі протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

 

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги:
Інформаційна картка:

Перелік документів та вимоги до них

Для реєстрації об’єднання професійних учасників фондового ринку (далі – ОПУ) та отримання свідоцтва про реєстрацію ОПУ до НКЦПФР надаються такі документи: 1) заява про видачу свідоцтва про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку; 2) копія Статуту ОПУ, засвідчена підписом керівника та печаткою об’єднання (за наявності); 3) висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо розміру та складу активів ОПУ та відомості про аудиторський висновок (звіт); 4) фінансова звітність, підтверджена аудитором, за попередній рік та за останній квартал, що передує поданню документів ОПУ (крім новостворених об’єднань); 5) копії документів, що підтверджують право власності ОПУ на приміщення або право користування ним, засвідчені підписом уповноваженої особи об’єднання; 6) копії правил і стандартів професійної діяльності на фондовому ринку та положень ОПУ, засвідчені підписом уповноваженої особи ОПУ; 7) копія рішення загальних зборів членів заявника щодо реєстрації його як ОПУ; 8) копія рішення органу державної податкової служби про внесення організації (установи) до Реєстру неприбуткових установ та організацій; 9) перелік професійних учасників фондового ринку – членів ОПУ, які провадять той вид професійної діяльності на фондовому ринку, за яким зареєстровано ОПУ; 10) довідка про сертифікованих осіб об’єднання професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності; 11) витяг з трудової книжки або копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у керівника заявника стажу роботи на фондовому ринку, засвідчені в установленому законодавством порядку; 12) довідка про бездоганну ділову репутацію керівника, заступника(ів) керівника заявника, складена у довільній формі, в якій повинна міститися інформація стосовно наявності (відсутності) фактів судимості за корисливі чи посадові злочини, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку, фактів перебування у трудових відносинах із членами заявника та пов’язаності відносинами контролю з членами заявника; 13) відомості про накладені на об’єднання санкції за правопорушення органами державної влади (у тому числі перелік постанов, розпоряджень, рішень НКЦПФР) протягом трьох останніх років до дати подання заяви або з дати створення із зазначенням дати накладення санкції, органу, що наклав санкцію, причин її накладення, виду та розміру санкції, стану виконання санкції на дату подання заяви; 14) довідка щодо відповідності приміщення санітарним нормам у розрахунку на одного працівника, складена заявником у довільній формі; 15) копії документів, що підтверджують членство професійних учасників, які мають ліцензії з відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, в об’єднанні за тим самим видом професійної діяльності. Усі документи, що складаються заявником (крім документів, що підтверджують членство), не можуть за датою складання перевищувати одного місяця та мають бути засвідчені підписом керівника та печаткою об’єднання (за наявності), а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника та печаткою об’єднання (за наявності). Зазначені вимоги не стосуються документів, які видаються або погоджуються органами державної влади, договорів на користування приміщенням та фінансової звітності. Рішення загальних зборів членів об’єднання професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності щодо реєстрації його як ОПУ не може за датою складання бути раніше засідання останніх загальних зборів об’єднання.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами