Інформація про здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку державної регуляторної політики у 2018 році

Загальна інформація про документ

Дата затвердження:
15.01.2019
Тема:
Регуляторна діяльність
Категорія:
Інформація
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР

Інформація про здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку державної регуляторної політики у 2018 році

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) у 2018 році здійснювала державну регуляторну діяльність у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Протягом 2018 року державна регуляторна діяльність Комісії спрямовувалася на підготовку, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів.

При здійсненні державної регуляторної політики Комісія дотримується принципів прозорості та врахування громадської думки, відкритості для фізичних осіб, юридичних осіб та їх об’єднань, послідовності регуляторної діяльності.

Вдосконалення державного регулювання у сфері фондового ринку, реалізація єдиної державної політики з питань емісії й обігу цінних паперів та похідних (деривативів), захист прав інвесторів та інших учасників ринку цінних паперів шляхом розробки та прийняття регуляторних актів, здійснення аналізу їх регуляторного впливу, відстеження результативності регуляторних актів та забезпечення відкритості цих процедур – забезпечують підвищення ефективності регулювання та якості регуляторних актів.

У 2018 році Комісією здійснювалась розробка 18 регуляторних актів (Інформація стосовно нормативно-правових регуляторних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розроблених у 2018 році – додаток № 1, Інформація за 2018 рік стосовно законопроектів, головним розробником яких є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – додаток № 2).

Зазначені регуляторні акти на даний час перебувають у відповідних стадіях проходження процедури розробки у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме:

– зареєстровано у Міністерстві юстиції України – 9;

– направлено до Міністерства юстиції України для державної реєстрації -1;

– здійснюються заходи з метою направлення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації – 2;

– готується для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України – 1;

– направлено до Державної регуляторної служби України – 3;

– здійснюється доопрацювання – 2.

З метою забезпечення реалізації Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями» від 23 березня 2017 року № 1982–VIII, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII, «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 05 жовтня 2017 року № 2164–VІІІ, «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII, та приведення у відповідність до них нормативно-правових актів Комісії, які регулюють діяльність учасників фондового ринку, Комісією здійснювалась робота з розробки відповідних змін до нормативно-правових актів Комісії.

Також Комісією продовжувалась робота з удосконалення нормативно-правових актів Комісії, які регулюють діяльність учасників фондового ринку, з метою реалізації повноважень, наданих Законами України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про інститути спільного інвестування», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших законів України.

Основними питаннями, на вирішення яких концентрувалася робота Комісії з розробки регуляторних актів, які регулюють діяльність учасників фондового ринку, були:

– удосконалення процедур та умов видачі ліцензій на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку;

– удосконалення нормативно-правових актів Комісії з метою підвищення якості ціноутворення на фондових біржах, встановлення заходів, що зменшують коливання цін на державні облігації України на фондових біржах, збільшення ліквідності вітчизняного фондового ринку, вдосконалення вимог до лістингу фондових бірж.

Так, протягом 2018 року з метою приведення нормативно-правових актів Комісії у відповідність до Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями» від 23 березня 2017 року № 1982–VIII, «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 05 жовтня 2017 року № 2164–VІІІ, «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 № 2258-VIII, Комісією було прийнято наступні рішення:

– рішення Комісії від 15.03.2018 № 142 «Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами»;

– рішення Комісії від 03.08.2018 № 545 «Про затвердження Змін до Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку»;

– рішення Комісії від 13.09.2018 № 634 «Про внесення змін до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку».

З метою приведення у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII та встановлення порядку зміни виду інституту спільного інвестування, передбаченого цим Законом, було прийнято рішення Комісії від 15.05.2018 № 314 «Про затвердження порядку зміни виду інституту спільного інвестування».

З метою забезпечення можливості здійснення контролю Комісією за дотриманням норм статті 4 Закону України «Про інститути спільного інвестування» щодо відсутності пов’язаності між зберігачем, аудитором (аудиторською фірмою), оцінювачем майна, з якими укладено договори на обслуговування інституту спільного інвестування, а також унеможливлення участі в інститутах спільного інвестування юридичних осіб, частка державної або комунальної власності в яких перевищує 25 відсотків, було прийнято рішення Комісії від 21.06.2018 № 407 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування)».

З метою удосконалення дієвості процедур контролю та у зв’язку з реорганізацією структури Комісії було прийнято рішення Комісії від 30.05.2018 № 354 «Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

З метою підвищення якості ціноутворення на фондових біржах, встановлення заходів, що зменшують коливання цін на державні облігації України на фондових біржах, збільшення обсягу торгів на організованому ринку було прийнято рішення Комісії від 16.02.2018 № 92 «Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж».

З метою удосконалення документів, що подаються для реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів, зменшення рівня фінансових ризиків учасників торгів, усунення суперечностей в законодавстві та приведення у відповідність до вимог Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями» було прийнято рішення Комісії від 21.06.2018 № 408 «Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів».

З метою збільшення ліквідності ринку цінних паперів шляхом поділу торговельного дня на періоди часу, протягом яких на фондовій біржі здійснюватиметься подання учасниками торгів заявок на купівлю-продаж цінних паперів й інших фінансових інструментів та укладання біржових контрактів (договорів), зокрема, за участю маркет-мейкера; усунення недієвості розподілу біржового реєстру на два рівні лістингу для цінних паперів, які перебувають в обігу на фондовій біржі; удосконалення переліку порядків, з яких складаються правила фондової біржі; приведення у відповідність до вимог Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16 листопада 2017 року № 2210–VIII та «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 05 жовтня 2017 року № 2164–VІІІ було прийнято рішення Комісії від 03.08.2018 № 546 «Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж».

Крім розробки підзаконних актів Комісією здійснювалась також робота з удосконалення законодавчої бази. Так, Комісією, як головним розробником, протягом 2018 року здійснювалась робота із розробки проектів Законів України «Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення», основними завданнями яких є:

  • визначення правових, економічних та організаційних засад загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення в Україні, які дозволять забезпечити необхідні регулятивні та організаційні умови для запровадження другого рівня системи пенсійного забезпечення;

– встановлення правил оподаткування у зв’язку з запровадженням другого рівня пенсійної системи та узгодження норм Податкового кодексу України із проектом Закону України «Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення».

Комісією здійснюються заходи з метою внесення проекту Закону України «Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення» на розгляд Кабінету Міністрів України.

Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення» направлено на погодження до Державної регуляторної служби України.

На даний час здійснюється подальша робота з нормативно-правовими актами, які на кінець поточного року не пройшли державну реєстрацію в Міністерстві України, а саме:

– направлено до Міністерства юстиції України для державної реєстрації проект рішення Комісії «Про внесення змін до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування»;

– здійснюються заходи з метою направлення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації проектів рішень Комісії «Про внесення змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)», «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління іпотечним покриттям»;

– здійснюється доопрацювання проектів рішень Комісії «Про затвердження Положення про реєстр оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства» та «Про затвердження порядку контролю за діяльністю на фондовому ринку» у зв’язку з наданням Державною регуляторною службою висновків про невідповідність зазначених проектів регуляторних актів принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

– направлено до Державної регуляторної служби України проекти рішень Комісії «Про затвердження форми та порядку заповнення, подання повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги аудиту фінансової звітності» та «Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів».

 

Здійснення Комісією державної регуляторної політики у 2018 році включало в себе розміщення на сайті Комісії проектів регуляторних актів, які розроблялись Комісією протягом 2018 року, з метою їх оприлюднення разом з аналізами їх регуляторного впливу, а також повідомлень про оприлюднення цих проектів у встановленому законодавством порядку.

Після отримання та опрацювання одержаних зауважень та пропозицій від професійних учасників фондового ринку, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань у процесі підготовки вищезазначених проектів деякі з проектів, які потребували цього, було доопрацьовано. Доопрацьовані проекти регуляторних актів також оприлюднювались у встановленому законодавством порядку.

Крім того, Комісія співпрацювала в процесі розробки регуляторних актів з саморегулівними організаціями професійних учасників фондового ринку та професійними учасниками фондового ринку.

В рамках реалізації регуляторної політики у 2018 році Комісією на постійній основі здійснювались заходи з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Комісії. З метою забезпечення моніторингу проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів, Комісія щоквартально затверджує та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті План-графіки проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів, а також інформує про зазначене Державну регуляторну службу України.

В Комісії постійно проводиться робота з планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів та внесення, у разі потреби, до плану відповідних змін. Так, у зв’язку з необхідністю у розробленні тих чи інших проектів регуляторних актів здійснювалось корегування Плану, а саме доповнювався План діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, затверджений рішенням Комісії від 07.12.2017 № 864.

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» було розроблено та затверджено рішенням Комісії від 18.12.2018 № 875 План діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік (далі – План діяльності на 2019 рік). План діяльності на 2019 рік оприлюднено на офіційному веб–сайті Комісії у розділі «Регуляторна діяльність». Зазначений План діяльності на 2019 рік містить інформацію щодо найменувань проектів регуляторних актів, які Комісією заплановано розробити у 2019 році, цілей їх прийняття, строків підготовки. Інформація, зазначена в Плані діяльності, надає можливість суб’єктам господарювання та інвесторам планувати свою подальшу діяльність, приймати участь у обговоренні проектів регуляторних актів та їх удосконаленні, що сприяє захисту їх прав.

 

 

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами