- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

Концепція підготовки та атестації фахівців фондового ринку та керуючих активами

Загальна інформація про документ

Дата затвердження:
21.12.2017
Тема:
Навчання і сертифікація фахівців
Категорія:
Концепція
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР

Змiст документу

Преамбула

21 грудня 2017 року своїм рішенням Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила Концепцію «Підготовка та атестація фахівців фондового ринку та керуючих активами: прозорість і відповідність сучасним вимогам та міжнародним стандартам».

Нагадаємо, Концепція розроблена в рамках Меморандуму між НКЦПФР та Асоціацією інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine, яка офіційно представляє в Україні міжнародний CFA Інститут.

Які зміни буде запроваджено цією Концепцією:

Два рівні атестації

Концепція запроваджує два рівні атестації. Первинна атестація для осіб, які вперше отримують сертифікат фахівця фондового ринку, перевірятиме чотири блоки знань: загальна теорія, законодавство, практичні завдання та професійна етика. Повторна атестація передбачає подальший професійний розвиток та подовження терміну дії сертифіката, проводиться через три роки (+ три місяці) після первинної (попередньої), перевірятимуться лише три блоки знань (без загальної теорії). Якщо особа має міжнародний професійний сертифікат, то їй надається право не складати певний блок іспиту, який покривається даним сертифікатом.

Загалом концепція запроваджує безперервний професійний розвиток фахівців; розширює формати навчання (є можливість онлайн навчання); повністю розмежовує процеси підготовки кваліфікаційних іспитів та їх прийому; підвищує якість навчальних програм за рахунок запозичення напрацювань міжнародних організацій; доповнює навчальні програми та іспити практичними кейсами та компонентою щодо професійної етики; має на меті підвищити об’єктивність оцінювання.

Тестові завдання та навчальні програми

Якість навчальних програм у вищих навчальних закладах, які мають право здійснювати навчання, відповідно до договорів з НКЦПФР, є недостатньо високою. Проектом змін передбачено осучаснення програм та надання можливості проходити навчання у різних (навчальних) закладах.

Система оцінювання

Система оцінювання в Україні не розрізняє сильних та слабких фахівців, що контрастує зі світовим досвідом. Однією з ознак такої проблеми є високий відсоток здачі іспиту (pass rate). Частка фахівців, що склали кваліфікаційний іспит станом на 13.09.2017 року, становить 97,1%. Водночас міжнародний досвід свідчить, що успішність складання іспитів у США – 86%, Франції – 66%, складання іспиту CFA (перший рівень) – 42%.

Кваліфікаційний іспит

Оновлений іспит відрізнятиметься не лише переліком блоків знань, а й форматом, наближеним до найкращих світових стандартів:

– усі завдання виконуються письмово/електронно,

– іспити проводяться двічі на рік,

– формат іспиту – лише тестові завдання (обрати правильну відповідь з кількох запропонованих).

Задля успішного складання іспиту учасник повинен набрати мінімальну кількість балів за кожним із блоків. У разі неотримання мінімальної кількості балів хоча б за одним із блоків – іспит вважається не складеним.

Передбачена можливість зараховувати результати успішно складених іспитів та отриманих сертифікатів визнаних міжнародних професійних організацій і асоціацій (CFA, CIIA, SFDR та інших). Особі надається право не складати відповідний блок чи декілька блоків іспиту, які покриваються таким сертифікатом.

Професійна етика

Наразі у процесі атестації фахівців не здійснюється перевірка знань з професійної етики. Але світова практика свідчить, що ця компонента є дуже актуальним питанням для забезпечення ефективної системи сертифікації фахівців фондового ринку. Передумовою включення питань з професійної етики до програм іспитів є формування, обговорення та прийняття професійними організаціями та регулятором єдиного Етичного кодексу.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами