Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Порядок оприлюднення Центральним депозитарієм цінних паперів інформації про результати своєї діяльності та структуру власності

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/05/951-Порядок.doc

ПОРЯДОК
оприлюднення Центральним депозитарієм цінних паперів інформації про результати своєї діяльності та структуру власності

1. Цей Порядок встановлює порядок та строки оприлюднення Центральним депозитарієм цінних паперів (далі – Центральний депозитарій) результатів своєї діяльності та структури власності.

2. Поняття «структура власності», «депозитарій-кореспондент» та інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Законом України «Про депозитарну систему України».

3. Центральний депозитарій, крім оприлюднення інформації відповідно до вимог цього Порядку, здійснює розкриття інформації у порядку та строки, передбачені законодавством для юридичних осіб, створених у формі публічного акціонерного товариства.

4. Центральний депозитарій оприлюднює таку інформацію:

1) квартальну фінансову звітність у складі балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), складених у відповідності до вимог законодавства;

2) перелік депозитаріїв-кореспондентів згідно з додатком 1;

3) перелік цінних паперів іноземних емітентів, які обслуговуються Центральним депозитарієм, згідно з додатком 2;

4) кількість складених реєстрів власників іменних цінних паперів, кількість рахунків у цінних паперах клієнтів та кількість глобальних сертифікатів/тимчасових глобальних сертифікатів, що знаходяться на зберіганні в Центральному депозитарії, згідно з додатком 3;

5) структуру власності Центрального депозитарію згідно з додатком 4;

6) річний звіт Центрального депозитарію.

5. Крім обов’язкової інформації, Центральний депозитарій може оприлюднювати будь-яку іншу інформацію про свою діяльність.

6. Центральний депозитарій оприлюднює:

інформацію, зазначену в підпункті 1 пункту 4 цього Порядку, до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

інформацію, зазначену в підпунктах 2 – 5 пункту 4 цього Порядку, протягом 10 робочих днів з дня закінчення звітного кварталу;

інформацію, зазначену в підпункті 6 пункту 4 цього Порядку, не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

7. Інформація оприлюднюється згідно з вимогами цього Порядку шляхом її розміщення на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію в мережі Інтернет.

8. Центральний депозитарій зобов’язаний забезпечити вільний доступ до ознайомлення з інформацією, передбаченою цим Порядком для оприлюднення, всім заінтересованим особам.

9. Центральний депозитарій щороку звітує про результати своєї діяльності на засіданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія).

Центральний депозитарій після затвердження загальними зборами акціонерів Центрального депозитарію річного звіту Центрального депозитарію подає до Комісії для розгляду на засіданні Комісії письмову інформацію щодо результатів діяльності Центрального депозитарію за попередній рік.

Комісія розглядає на своєму засіданні надану Центральним депозитарієм інформацію та бере її до відома.

10. Державний контроль за відповідністю порядку та строків оприлюднення інформації Центральним депозитарієм вимогам цього Порядку здійснює Комісія.

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності

І. Курочкіна
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку