Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 липня 2012 року № 996»

Загальна інформація про документ

№:
424
Дата затвердження:
30.07.2019
Тема:
Регуляторна діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР
Засідання:
30.07.2019

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

30.07.2019                                                                                   м. Київ                                                                                               № 424

Про схвалення проекту рішення
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку «Про визнання
таким, що втратило чинність, рішення
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 19 липня
2012 року № 996»

Відповідно до статті 6 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 липня 2012 року № 996» (далі – проект рішення), що додається.

2. Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Д. Пересунько) забезпечити:

оприлюднення проекту рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

подання проекту рішення на погодження до заінтересованих органів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Лібанова.

 

 

Голова Комісії                                                                                                                                                      Т. Хромаєв

 

 

Протокол засідання Комісії
від 30.07.2019 № 43

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами