Сайт працює в режимі дослідної експлуатації

Про відмову в погодженні набуття Чепіжко О. В. істотної участі у професійному учаснику фондового ринку ТОВ «КУА «ЕКСЕЛЬСІОР»

ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
28
Гру

Title Сторинка документу

Про відмову в погодженні набуття Чепіжко О. В. істотної участі у професійному учаснику фондового ринку ТОВ «КУА «ЕКСЕЛЬСІОР»

Загальна інформація про документ

№:
948
Від:
28.12.2017
Тема:
Ліцензування
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/12/Відмова_Чепіжко_ОВ_в_КУА_Ексельсіор.doc

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я

28.12.2017 м. Київ № 948

Про відмову в погодженні набуття
Чепіжко О. В. істотної участі
у професійному учаснику фондового
ринку ТОВ «КУА «ЕКСЕЛЬСІОР»

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління, затвердженого рішенням НКЦПФР від 13.03.2012 року № 394, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.04.2012 року за N 635/20948 (із змінами), (далі-Порядок) та документів, наданих Чепіжко О. В. за вх. № 35844 від 07.12.2017р. (далі – пакет документів) щодо погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку – ТОВ «КУА «ЕКСЕЛЬСІОР»,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Відмовити в погодженні набуття істотної участі Чепіжко О. В. у професійному учаснику фондового ринку ТОВ «КУА «ЕКСЕЛЬСІОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 38150437) з підстав, визначених підпунктом 1 пункту 7 розділу V Порядку, а саме:
– інформація, наведена в п.5 р. ІІ, п.3 р. ІІІ, п.6 р. ІV анкети (додаток 5 до Порядку) та інформація, наведена в табл. 2 анкети (додаток 6 до Порядку) є неповною;
– відсутня інформація, подання якої передбачено п.4 р. ІІ анкети (додаток 5 до Порядку);
– документи, подані на виконання абз.3 пп.4 п.4 р.ІІ Порядку не відповідають вимогам, що визначені цим же абзацом;
– документи, подані на виконання пп.2 п.4 р.ІІ Порядку не відповідають вимогам, що визначені в абз.2 п.1 р.ІІ Порядку;
– відсутні документи, подання яких передбачено пп.7 п.4 р. ІІ Порядку.

2. Департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити повідомлення ТОВ «КУА «ЕКСЕЛЬСІОР» та Чепіжко О. В. про прийняте рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена НКЦПФР Д. Тарабакіна.

Голова Комісії Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від 28 грудня 2017 № 79