Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-ТАНДЕМ»

Загальна інформація про документ

№:
428
Дата затвердження:
31.07.2020
Тема:
Ліцензування
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«31» липня 2020 р.

м. Київ

№ 428

Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-ТАНДЕМ»

За підсумками розгляду заяви та документів (вх. Комісії № 22/2066-АП від 01.06.2020 р.), поданих ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-ТАНДЕМ» до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку відповідно до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2013 року №_1281, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2013 року за №_1576/24108 (зі змінами),

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

ВИРІШИЛА:

1. Видати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-ТАНДЕМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43616858).

2. Департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів та оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Комісії.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії від «31» липня 2020 р. № 41

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами