Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Рішення щодо запобігання порушенням прав інвесторів та уникнення ризиків професійних учасників

Загальна інформація про документ

№:
1511
Від:
29.05.2014
№ мін`юсту:
1534/26311
Зареєстровано:
01.12.2014
Тема:
Депозитарна діяльність
Категорія:
Акт
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Проект регуляторного акту:
Останні зміни:
04.10.2018
Дата вступу в силу:
19.12.2014

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/1511-Н.docx

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

11.11.2014 м. Київ N 1511

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 грудня 2014 р. за N 1534/26311

Щодо запобігання порушенням прав інвесторів та уникнення ризиків професійних учасників

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 16 квітня 2015 року N 541,
від 17 травня 2016 року N 550,
від 8 червня 2017 року N 423,
від 4 жовтня 2018 року N 691

Відповідно до статей 2, 3, пункту 4 частини першої та пункту 18 частини другої статті 7 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, Закону України “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”, у зв’язку із соціально-політичною ситуацією, що склалась у Донецькій та Луганській областях, що призводить до виникнення загрози заволодіння сторонніми особами документами та майном учасників фондового ринку, з метою забезпечення захисту прав інвесторів і запобігання та уникнення ризиків у діяльності професійних учасників фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

 1. Депозитарним установам, що здійснюють провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи на території проведення антитерористичної операції, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження (далі – ДУ):

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2015 р. N 541)

1) не пізніше 5 робочих днів з дня набрання чинності цим рішенням повідомити у спосіб, доступний ДУ (у формі паперового документа поштовим відправленням або за допомогою кур’єрської служби, електронного документа, засобами факсимільного зв’язку або електронної пошти тощо), Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та Центральний депозитарій цінних паперів про неможливість (у разі такої неможливості) в установленому законодавством порядку виконання будь-яких функцій депозитарної установи із зазначенням дати, з якої ДУ, та/або її спеціалізованим структурним підрозділом, та/або відокремленим підрозділом зупинено виконання функцій депозитарної установи.

Повідомлення направляються на адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30; тел./факс – (044) 254-23-31; електронна адреса: info@nssmc.gov.ua).

Повідомлення на адресу Центрального депозитарію цінних паперів направляються у спосіб, визначений у депозитарному договорі та внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів.

У разі неотримання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зазначеного повідомлення від будь-якої ДУ протягом 15 робочих днів з дня набрання чинності цим рішенням, зокрема у разі відсутності у неї можливості відправити таке повідомлення, датою, з якої цією ДУ, та/або її спеціалізованим структурним підрозділом, та/або відокремленим підрозділом зупинено виконання функцій депозитарної установи, вважається дата першого робочого дня, що настає за робочим днем, коли ця ДУ останній раз виходила на зв’язок з інформаційною системою Центрального депозитарію цінних паперів і не підтримувала його протягом 5 та більше наступних робочих днів поспіль;

2) рекомендувати протягом 5 робочих днів з дня набрання чинності цим рішенням:

вчинити дії щодо тимчасової зміни місцезнаходження ДУ, та/або її спеціалізованого структурного підрозділу, та/або відокремленого підрозділу, яка (який) здійснює депозитарну діяльність на території проведення антитерористичної операції, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження (далі – Окрема територія), на іншу територію України поза межами Окремої території, території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на період до завершення проведення антитерористичної операції та створення умов, необхідних для відновлення провадження професійної діяльності на фондовому ринку за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та ліцензії;

(абзац другий підпункту 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з рішеннями
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2015 р. N 541,
від 17.05.2016 р. N 550)

у разі знаходження депозитарної установи поза межами Окремої території, а її спеціалізованого структурного підрозділу/відокремленого підрозділу – у межах Окремої території вчинити дії, передбачені абзацом другим цього підпункту, або дії щодо тимчасової організації виконання функцій з провадження депозитарної діяльності спеціалізованого структурного підрозділу/відокремленого підрозділу структурним підрозділом депозитарної установи за місцезнаходженням депозитарної установи на період до завершення проведення антитерористичної операції та створення умов, необхідних для відновлення провадження професійної діяльності відповідним спеціалізованим структурним підрозділом/відокремленим підрозділом;

у разі знаходження ДУ в межах Окремої території, а її спеціалізованого структурного підрозділу/відокремленого підрозділу поза межами Окремої території вчинити дії, передбачені абзацом другим цього підпункту, або дії щодо тимчасової організації виконання функцій з провадження депозитарної діяльності структурного підрозділу ДУ за місцезнаходженням спеціалізованого структурного підрозділу/відокремленого підрозділу ДУ на період до закінчення проведення антитерористичної операції та створення умов, необхідних для відновлення провадження професійної діяльності структурним підрозділом ДУ;

3) якщо ДУ вчинила дії, передбачені:

абзацом другим підпункту 2 цього пункту, протягом 5 робочих днів з дати зміни місцезнаходження надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Центрального депозитарію цінних паперів відповідне письмове повідомлення про ці зміни (із зазначенням нового місцезнаходження та графіка роботи) відповідно до підпункту 1 цього пункту та протягом 15 робочих днів з дати виникнення таких змін надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку копію договору (крім випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде перевищувати 30 календарних днів, про що зазначається у відповідному повідомленні), що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленим для цього виду діяльності, та копію публікації про ці зміни в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

абзацом третім або четвертим підпункту 2 цього пункту, протягом 5 робочих днів з дати початку виконання функцій підрозділу ДУ, що знаходиться в межах Окремої території, за місцезнаходженням підрозділу ДУ, що знаходиться поза межами Окремої території, надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Центрального депозитарію цінних паперів відповідне письмове повідомлення;

4) якщо ДУ не вчинила дії, передбачені підпунктом 2 цього пункту:

протягом 5 робочих днів з дня набрання чинності цим рішенням здійснити передання баз даних депозитарного обліку ДУ до Центрального депозитарію цінних паперів у встановленому ним порядку за допомогою сервісу зберігання, розробленого Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до повноважень, наданих йому Законом України “Про депозитарну систему України”, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів у спосіб, доступний ДУ (у формі паперового документа поштовим відправленням або за допомогою кур’єрської служби, електронного документа, засобами факсимільного зв’язку, електронної пошти тощо), після чого зупинити проведення будь-яких операцій за рахунками депонентів/власників цінних паперів, відкритими в цій ДУ та/або спеціалізованому структурному підрозділі/відокремленому підрозділі ДУ (за наявності), до завершення проведення антитерористичної операції та створення умов, необхідних для відновлення провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

передати уповноваженій особі Центрального депозитарію цінних паперів інформацію, необхідну для отримання доступу до баз даних депозитарного обліку (паролі) у будь-який зручний для ДУ спосіб;

5) у разі вчинення ДУ дій щодо тимчасової зміни місцезнаходження ДУ після передання відповідно до підпункту 4 цього пункту баз даних депозитарного обліку до Центрального депозитарію така ДУ протягом 5 робочих днів з дати зміни місцезнаходження письмово повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та Центральний депозитарій (із зазначенням нового місцезнаходження, контактних даних та графіка роботи), протягом 15 робочих днів з дати виникнення таких змін надає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку копію договору (крім випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде перевищувати 30 календарних днів, про що зазначається у відповідному повідомленні), що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленим для цього виду діяльності, та копію публікації про ці зміни в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Після цього ДУ має право звернутися до Центрального депозитарію щодо повернення у порядку, встановленому Центральним депозитарієм, переданих нею баз даних депозитарного обліку ДУ. Передача баз даних депозитарного обліку ДУ здійснюється Центральним депозитарієм після отримання від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення щодо отримання нею документів, що підтверджують тимчасову зміну місцезнаходження ДУ, та від ДУ – нової анкети рахунку у цінних паперах.

Відновлення проведення облікових операцій за рахунком в цінних паперах ДУ, що тимчасово змінила місцезнаходження, та за рахунками у цінних паперах власників, які відкриті у ДУ, здійснюється з наступного робочого дня після отримання ДУ від Центрального депозитарію у порядку, встановленому цим підпунктом, баз даних депозитарного обліку ДУ, про що Центральний депозитарій не пізніше наступного робочого дня після їх передання повідомляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, депозитарні установи та Розрахунковий центр;

(пункт 1 доповнено новим підпунктом 5 згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 16.04.2015 р. N 541)

6) у разі вчинення ДУ дій щодо тимчасової зміни місцезнаходження ДУ, але непередання відповідно до підпункту 4 цього пункту баз даних депозитарного обліку до Центрального депозитарію, така ДУ протягом 5 робочих днів з дати зміни місцезнаходження письмово повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та Центральний депозитарій (із зазначенням нового місцезнаходження, контактних даних та графіка роботи), протягом 15 робочих днів з дати виникнення таких змін надає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку копію договору (крім випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде перевищувати 30 календарних днів, про що зазначається у відповідному повідомленні), що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленим для цього виду діяльності, та копію публікації про ці зміни в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Після цього ДУ має право звернутися до Центрального депозитарію щодо відновлення проведення облікових операцій за рахунком в цінних паперах ДУ, що тимчасово змінила місцезнаходження. Відновлення проведення облікових операцій за рахунком в цінних паперах ДУ, що тимчасово змінила місцезнаходження, здійснюється Центральним депозитарієм після отримання від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення щодо отримання нею документів, що підтверджують тимчасову зміну місцезнаходження ДУ, звірки з Центральним депозитарієм консолідованого балансу ДУ з даними її рахунку у цінних паперах в Центральному депозитарії та отримання від ДУ – нової анкети рахунку у цінних паперах. У разі виявлення розбіжностей між даними консолідованого балансу ДУ та даними її рахунку у цінних паперах Центральний депозитарій не відновляє виконання депозитарних операцій за рахунком ДУ до усунення розбіжностей.

Відновлення проведення облікових операцій за рахунком в цінних паперах ДУ, що тимчасово змінила місцезнаходження, та за рахунками у цінних паперах власників, які відкриті у ДУ, здійснюється з наступного робочого дня після отримання ДУ від Центрального депозитарію повідомлення про позитивні результати звірки консолідованого балансу ДУ з даними її рахунку у цінних паперах в Центральному депозитарії. Центральний депозитарій не пізніше наступного робочого дня повідомляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, депозитарні установи та Розрахунковий центр про відновлення проведення облікових операцій за рахунком в цінних паперах ДУ, що тимчасово змінила місцезнаходження;

(пункт 1 доповнено новим підпунктом 6 згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 16.04.2015 р. N 541)

7) ДУ, яка не вчинила дії щодо тимчасової зміни місцезнаходження, у разі прийняття її уповноваженим органом рішення про припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи до дати подання органу ліцензування заяви про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи (далі – Ліцензія) або у разі прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ДУ Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата, зобов’язана здійснити необхідні дії щодо завершення провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 квітня 2014 року N 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2014 року за N 459/25236 (зі змінами) (далі – Положення), з урахуванням такого:

у разі прийняття уповноваженим органом ДУ рішення про припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи дата прийняття цього рішення є датою припинення діяльності;

у разі прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ДУ Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата, дата набрання чинності цим рішенням є датою припинення діяльності;

дата початку припинення діяльності і дата припинення діяльності є однією датою, у зв’язку з чим ДУ не здійснюють дії, передбачені Положенням на строк від дати початку припинення діяльності до дати припинення діяльності, крім надання повідомлень передбаченим Положенням особам щодо завершення професійної діяльності із зазначенням реквізитів депозитарної установи – правонаступника або уповноваженого на зберігання;

у разі прийняття уповноваженим органом ДУ рішення про припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи, або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ДУ Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата, та обрання Центрального депозитарію уповноваженим на зберігання, якщо бази даних ДУ були передані на зберігання до Центрального депозитарію відповідно до цього рішення, ДУ передає до уповноваженого на зберігання документи, визначені Положенням, крім баз даних, архівів баз даних, консолідованого балансу, облікових реєстрів, переліків власників цінних паперів, які не закрили рахунки в цінних паперах (далі – Переліки), та виписок про стан рахунків депонентів;

у разі прийняття уповноваженим органом ДУ рішення про припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи та обрання депозитарної установи – правонаступника, якщо бази даних ДУ були передані на зберігання до Центрального депозитарію відповідно до цього рішення, ДУ передає до депозитарної установи – правонаступника документи, визначені Положенням, крім баз даних, архівів баз даних, консолідованого балансу, облікових реєстрів, Переліків та виписок про стан рахунків депонентів. Центральний депозитарій передає депозитарній установі – правонаступнику копію баз даних, переданих Центральному депозитарію відповідно до цього рішення;

(пункт 1 доповнено новим підпунктом 7 згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 16.04.2015 р. N 541,
у зв’язку з цим підпункт 5 вважати відповідно підпунктом 8)

8) ДУ після набрання чинності рішенням Президента України щодо встановлення факту остаточного виведення та повної відсутності всіх збройних формувань Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та створення умов, необхідних для відновлення провадження професійної діяльності на фондовому ринку, повідомити Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та Центральний депозитарій цінних паперів про намір відновлення провадження професійної діяльності на фондовому ринку та виконання функцій депозитарної установи в установленому законодавством порядку.

(підпункт 8 пункту 1 у редакції рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2018 р. N 691)

 1. Центральному депозитарію цінних паперів:

не пізніше 30 календарних днів з дня набрання чинності цим рішенням надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію щодо виходу ДУ, які не вчинили дії, передбачені підпунктом 2 пункту 1 цього рішення, на зв’язок з інформаційною системою Центрального депозитарію цінних паперів протягом останніх 6 місяців до дати набрання чинності цим рішенням;

з дня приймання від ДУ згідно з підпунктом 4 пункту 1 цього рішення баз даних депозитарного обліку або отримання від ДУ повідомлення, передбаченого підпунктом 1 пункту 1 цього рішення, але не пізніше 10 робочого дня з дня набрання чинності цим рішенням припинити за рахунками у цінних паперах всіх ДУ, які не вчинили дії, передбачені підпунктом 2 пункту 1 цього рішення, проведення облікових операцій, у тому числі щодо проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів, про що негайно повідомити Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках та депозитарні установи. За рахунками таких ДУ дозволяється проведення корпоративних операцій емітентів (крім розміщення, викупу та продажу раніше викуплених цінних паперів) та безумовних операцій на підставі розпорядження уповноваженої особи реєструвального органу про скасування реєстрації випуску цінних паперів;

опублікувати на своєму офіційному сайті контактні дані особи, уповноваженої на прийняття від ДУ інформації, необхідної для отримання доступу до баз даних депозитарного обліку, що передаються згідно з підпунктом 4 пункту 1 цього рішення;

з дня прийняття від ДУ згідно з підпунктом 4 пункту 1 цього рішення баз даних депозитарного обліку, а також інформації, необхідної для отримання доступу до цих баз даних, забезпечити конфіденційність та цілісність отриманої інформації. Бази даних депозитарного обліку ДУ вважаються отриманими з дати звіряння балансу на рахунках у цінних паперах у Центральному депозитарії цінних паперів та в ДУ (за відсутності розбіжностей);

з дати набрання чинності цим рішенням не приймати до виконання для скликання та проведення загальних зборів акціонерних товариств розпорядження на складання реєстрів власників іменних цінних паперів, переліків акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, переліків акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства емітентів, якщо проведення загальних зборів акціонерів відбуватиметься на Окремій території.

 1. З дня отримання депозитарними установами від Центрального депозитарію цінних паперів повідомлення, зазначеного в абзаці третьому пункту 2 цього рішення, депозитарним установам припинити проведення облікових операцій на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів щодо списання прав на цінні папери власників на рахунки у цінних паперах цих самих власників/інших осіб, відкритих у ДУ, щодо яких отримано повідомлення від Центрального депозитарію.
 2. Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів повідомлення, передбаченого абзацом третім пункту 2 цього рішення, припинити приймання до виконання зобов’язань за договорами щодо цінних паперів, якщо внаслідок проведення розрахунків за такими договорами повинні проводитися облікові операції за рахунками у цінних паперах ДУ, зазначених у повідомленні, та їх депонентів.
 3. На період з дати зупинення виконання ДУ, які не вчинили дії, передбачені підпунктом 2 пункту 1 цього рішення, функцій депозитарних установ у зв’язку з неможливістю провадження професійної діяльності на фондовому ринку в установленому законодавством порядку, зазначеної у повідомленні, направленому до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно з підпунктом 1 пункту 1 цього рішення, та/або передання баз даних депозитарного обліку ДУ до Центрального депозитарію цінних паперів до дати повідомлення ДУ Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відновлення провадження професійної діяльності на фондовому ринку вимоги нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з провадження професійної діяльності на фондовому ринку до зазначених ДУ не застосовуються.

Неможливість провадження професійної діяльності на фондовому ринку через виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) підтверджується відповідним сертифікатом щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), виданим Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

 1. У разі невчинення ДУ дій щодо тимчасової зміни місцезнаходження і передання відповідно до підпункту 4 пункту 1 цього рішення баз даних депозитарного обліку до Центрального депозитарію (далі – ДУ, що здійснила передання БД) власник цінних паперів, права на цінні папери якого обслуговувались ДУ, що здійснила передання БД, на підставі укладеного договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, або емітент, на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів (далі – Емітент), з яким ДУ, що здійснила передання БД, обслуговувала на рахунках у цінних паперах власників права на належні їм цінні папери Емітента, мають право:

розірвати такі договори, що були між ними укладені;

обрати нову депозитарну установу;

укласти з новою депозитарною установою відповідний договір;

звернутися до Центрального депозитарію цінних паперів щодо отримання інформаційної довідки, формування якої здійснюється Центральним депозитарієм цінних паперів, на підставі інформації з бази даних депозитарного обліку ДУ, що здійснила передання, яка отримана ним відповідно до вимог цього рішення (далі – Інформаційна довідка), та надати копію договору з ДУ, що здійснила передання БД (у разі наявності).

Емітент після укладання договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів з новою депозитарною установою повинен письмово повідомити власників про обрання нової депозитарної установи із зазначенням її реквізитів (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефони контактної особи).

У разі звернення до Центрального депозитарію цінних паперів власника цінних паперів (або особи, яка отримала ці цінні папери внаслідок спадкування, правонаступництва чи за рішенням суду) (далі – Власник), уповноваженої ним особи або Емітента щодо цінних паперів, які обслуговувались в ДУ, що здійснила передання БД, Центральний депозитарій цінних паперів перевіряє повноваження особи, що звернулася до нього, та надає їй Інформаційну довідку.

Після отримання Інформаційної довідки, наданої Центральним депозитарієм цінних паперів, Власник (уповноважена ним особа) або Емітент має:

звернутися до обраної ним депозитарної установи, відкрити рахунок/рахунки у цінних паперах (у разі відсутності) та надати цій депозитарній установі розпорядження про зарахування на рахунок/рахунки у цінних паперах Власника/власників прав на цінні папери, що зазначені у Інформаційній довідці. Якщо в Інформаційній довідці зазначені права на цінні папери різних випусків, Власник або уповноважена ним особа повинен(на) надати депозитарній установі розпорядження на зарахування прав на цінні папери окремо за кожним випуском;

надати Центральному депозитарію цінних паперів копію договору з обраною Власником/Емітентом депозитарною установою, розпорядження про переказ цінних паперів, права на які обліковувались на рахунку/рахунках у цінних паперах Власника/власників у ДУ, що здійснила передання БД, з рахунку у цінних паперах ДУ, що здійснила передання БД, на рахунок обраної Власником/Емітентом депозитарної установи з метою подальшого зарахування прав на ці цінні папери на його/їх рахунок/рахунки у цінних паперах, відкритий/відкриті Власнику/власникам в обраній ним/ними депозитарній установі. Якщо у Інформаційній довідці зазначені права на цінні папери різних випусків, Власник або уповноважена ним особа повинен(на) надати Центральному депозитарію цінних паперів розпорядження про переказ цінних паперів окремо за кожним випуском.

Після одержання від Власника (або уповноваженої ним особи) або Емітента розпорядження про зарахування прав на цінні папери обрана Власником/Емітентом депозитарна установа повинна надати Центральному депозитарію цінних паперів розпорядження про переказ зазначених у розпорядженні цінних паперів з рахунку в цінних паперах ДУ, що здійснила передання БД, на її рахунок у цінних паперах.

Центральний депозитарій цінних паперів протягом 3 робочих днів з дня отримання розпорядження про переказ цінних паперів від Власника (уповноваженої ним особи) або Емітента та розпорядження про переказ цих цінних паперів від обраної Власником/Емітентом депозитарної установи повинен здійснити переказ цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах ДУ, що здійснила передання БД, на рахунок у цінних паперах обраної власником/Емітентом депозитарної установи зі збереженням режиму обтяження (у разі наявності).

Обрана Власником депозитарна установа не пізніше 3 календарних днів або обрана Емітентом депозитарна установа не пізніше 30 календарних днів з дня переказу Центральним депозитарієм цінних паперів на її рахунок у цінних паперах відповідних цінних паперів повинна зарахувати права на зазначені цінні папери на рахунок/рахунки у цінних паперах Власника/власників цінних паперів. Якщо на рахунку у цінних паперах Власника/власників цінних паперів в ДУ, що здійснила передання БД, обліковувались права на обтяжені зобов’язаннями/обмежені в обігу цінні папери, зарахування прав на відповідні цінні папери здійснюється з тим самим режимом обтяження/обмеження.

Після зарахування прав на цінні папери на рахунок/рахунки Власника/власників цінних паперів ця депозитарна установа повинна повідомити Власника/Емітента про це та надати виписку про стан його/їх рахунку/рахунків у цінних паперах.

Центральний депозитарій цінних паперів після відновлення ДУ, що здійснила передання БД, провадження професійної діяльності на фондовому ринку та виконання функцій депозитарної установи в установленому законодавством порядку має надати такій депозитарній установі для виконання дій щодо забезпечення дотримання депозитарного балансу:

довідку про стан її рахунку у цінних паперах станом на дату звернення ДУ, що здійснила передання БД, до Центрального депозитарію цінних паперів;

довідки про операції на рахунку в цінних паперах за період зберігання в Центральному депозитарії цінних паперів бази даних депозитарної установи відповідно до цього рішення;

копії документів, на підставі яких здійснювались операції за рахунком у цінних паперах цієї ДУ, що здійснила передання БД, у період зберігання в Центральному депозитарії цінних паперів бази даних депозитарної установи відповідно до цього рішення.

Після відновлення провадження професійної діяльності на фондовому ринку та виконання функцій депозитарної установи в установленому законодавством порядку ДУ, що здійснила передання БД, має:

здійснити звірку консолідованого балансу з Центральним депозитарієм цінних паперів та виконати дії щодо забезпечення дотримання депозитарного балансу на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до абзаців шістнадцятого – вісімнадцятого цього пункту;

якщо за період зберігання баз даних ДУ, що здійснила передання БД, Центральним депозитарієм цінних паперів було отримано документи щодо обтяження цінних паперів Емітента, права на які передані до нової обраної Власником/Емітентом депозитарної установи, здійснити передання копій цих документів до такої депозитарної установи.

(рішення доповнено новим пунктом 6 згідно з  рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.06.2017 р. N 423)

 1. Відновлення обліку прав на цінні папери, які обліковувались в ДУ, що це вчинила дії щодо тимчасової зміни місцезнаходження та не здійснила передання відповідно до підпункту 4 пункту 1 цього рішення баз даних депозитарного обліку до Центрального депозитарію цінних паперів, здійснюється в судовому порядку.

(рішення доповнено новим пунктом 7 згідно з  рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.06.2017 р. N 423,
у зв’язку з цим пункти 6 – 10 вважати відповідно пунктами 8 – 12)

 1. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 3. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.
 Голова Комісії Д. Тевелєв

 

Протокол засідання Комісії
від 11 листопада 2014 р. N 55

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку