Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, емітованих ПрАТ «Автобаза № 6»

Загальна інформація про документ

№:
35
Від:
30.01.2018
Тема:
Контрольно-правова діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР
Проект регуляторного акту:
Дата вступу в силу:
30.01.2018

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/01/35.pdf

РІШЕННЯ

30.01.2018 м. Київ № 35

Щодо відновлення внесення змін
до системи депозитарного обліку
цінних паперів, емітованих
ПрАТ «Автобаза № 6»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з усуненням ПрАТ «Автобаза № 6» порушень, які були підставою для винесення рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.09.2013 № 1804 «Щодо усунення порушень та зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів» щодо акцій, емітованих ПрАТ «Автобаза № 6», та враховуючи лист директора ПрАТ «Автобаза № 6» від 14.12.2017 № 48 (вх. № 37840 від 22.12.2017),

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:

1. Відновити з 31.01.2018 року внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ПрАТ «Автобаза № 6» (ідентифікаційний код юридичної особи 13551121).
2. Виключити ПрАТ «Автобаза № 6» (ідентифікаційний код юридичної особи 13551121) з Переліку товариств, яким з 10.09.2013 року зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів на строк до усунення порушення, затвердженого рішенням Комісії від 10.09.2013 № 1804, як таке, що усунуло порушення.
3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери, емітовані ПрАТ «Автобаза № 6» (ідентифікаційний код юридичної особи 13551121), у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204), довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
5. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити відправлення копії цього рішення ПрАТ «Автобаза № 6» (ідентифікаційний код юридичної особи 13551121), ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).
6. Департаменту контрольно-правової роботи повідомити про прийняте рішення Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українську асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204).
7. ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.
8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
9. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити розміщення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від «30» січня 2018 № 3

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку