Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів

Загальна інформація про документ

№:
610
Дата затвердження:
06.09.2018
Тема:
Контрольно-правова діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР
Дата вступу в силу:
07.09.2018
Засідання:
06.09.2018

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

РІШЕННЯ

06.09.2018                                           м. Київ                                                     № 610

 

Щодо зупинення внесення змін

до системи депозитарного обліку

цінних паперів

 

За результатами проведеного аналізу та з урахуванням постанови слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Павлова В.В. від 10.07.2018р. (вх. № 24780 від 17.07.2018р.), винесеної в межах досудового розслідування у примінальному провадження , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100060000047 від 15.06.2017р., Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:

  1. Зупинити з 07.09.2018 внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів (далі – Цінні папери), емітованих товариствами (перелік додається).
  2. Заборонити ПАТ «НДУ» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на Цінні папери, здійснювати облікові операції щодо Цінних паперів.
  3. Зобов’язати ПАТ «НДУ» з моменту отримання цього рішення невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на Цінні папери у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
  4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
  5. ПАТ «НДУ» у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.
  6. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами (В. Жупаненко) забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ «Національний депозитарій України», Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД), Українській асоціації інвестиційного бізнесу, Асоціації «Українські фондові торговці».
  7. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
  8. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними (В. Жупаненко) фінансами забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
  9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Лібанова.

 

Голова Комісії                                                                                                                                             Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії

від «06» вересня 2018 № 51

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних

паперів та фондового ринку

«06» вересня 2018 року № 51

 

Перелік Товариств, яким з 07.09.2018 зупинено внесення змін

до системи депозитарного обліку цінних паперів

 

№ з/п Ідентифікаційний код юридичної особи Найменування товариства
1 05489170 ПАТ “БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АГРОХІМЦЕНТР”
2 23027906 ПРАТ “ЗАВОД РАДАР”
3 34508918 ПАТ “ІНЖБУДСЕРВІС”
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами