Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, крім операцій пов’язаних з викупом цінних паперів

Загальна інформація про документ

№:
891
Від:
18.12.2018
Тема:
Контрольно-правова діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР
Проект регуляторного акту:

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/891.pdf

РІШЕННЯ

18.12.2018                                           м. Київ                                      № 891

 

Щодо зупинення внесення змін

до системи депозитарного обліку

цінних паперів, крім операцій

пов’язаних з викупом цінних паперів 

 

Відповідно до п. 30 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в діях ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35575477) порушень вимог абзацу 4 пункту 10 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), що затверджені рішенням Комісії від 23.07.2013 р. № 1281, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.09.2013 р. за № 1576/24108 (із змінами та доповненнями),

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Зупинити з 19.12.2018 р. внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів інститутів спільного інвестування, емітованих ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», крім операцій пов’язаних з викупом цінних паперів (перелік додається) на строк до усунення порушень.
  2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери інститутів спільного інвестування, емітованих ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», здійснювати облікові операції щодо цінних паперів інститутів спільного інвестування, емітованих ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», крім операцій пов’язаних з викупом цінних паперів.
  3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) невідкладно з моменту отримання цього рішення довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери інститутів спільного інвестування, емітованих ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
  4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204), довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
  5. ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.
  6. Департаменту проведення інспекцій професійної діяльності повідомити про прийняте рішення ПАТ «Національний депозитарій України», Професійну асоціацію учасників ринку капіталу та деривативів (ПАРД), Українську асоціацію інвестиційного бізнесу, Асоціацію «Українські фондові торговці».
  7. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
  8. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
  9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена Комісії І. Назарчука.

 

 

 

Голова Комісії                                                                                    Т. Хромаєв

 

 

 

Протокол засідання Комісії

від «18» грудня 2018 р. № 76

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Національної комісії з

цінних паперів та фондового ринку

18» грудня 2018 року № 2018

 

 

Перелік інститутів спільного інвестування ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», яким з  18.12.2018 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів

 

№ з/п Компанія з управління активами  Інститут спільного інвестування
1  

ТОВ «Консент Капітал Менеджмент»

(ідентифікаційний код юридичної особи 35575477).

 

пайовий закритий венчурний недиверсифікований інвестиційний фонд «Консент Капітал» (код за ЄДРІСІ 2331300)
пайового закритий венчурний недиверсифікований інвестиційний фонд «Консент Капітал Фінанс»

(код за ЄДРІСІ 2331635)

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку