Сайт працює в режимі дослідної експлуатації

Кадрова політика

ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами

Колектив НКЦПФР сформовано з досвідчених компетентних працівників, багато з яких працюють в Комісії протягом 10-15 років. Тим не менш Комісія постійно оновлює кадровий склад, залучаючи до своїх лав молодих амбітних спеціалістів.

Керівництво Комісії спрямовує свої зусилля на підвищення професійного рівня працівників органу і покращення умов праці. Щорічно декілька державних службовців проходять навчання у вищих навчальних закладах освіти та здобувають другу та третю профільну освіту.

З метою фахового удосконалення, оновлення та набуття нових умінь, знань та навичок регулярно організовуються заходи з підвищення професійного рівня працівників. Істотним внеском у професійний розвиток працівників центрального апарату НКЦПФР стала участь у навчальних семінарах, тренінгах із залученням міжнародної технічної допомоги.

При прийнятті на роботу до НКЦПФР здійснюється ретельний конкурсний відбір. Формування складу державних службовців здійснюється як шляхом випробування та стажування претендентів на посади, так і призначення осіб з кадрового резерву.

На офіційному веб-сайті Комісії обов‘язково оприлюднюється інформація про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад та перелік вимог до претендентів.

У 2015 році відповідно до Указу Президента України від 03.04.2015 № 199/2015 «Про скорочення граничної чисельності працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» було затверджено нову граничну чисельність працівників Комісії у кількості 460 штатних одиниць. З 1 липня 2015 року за рахунок скорочення мережі територіальних органів чисельність працівників НКЦПФР була приведена у відповідність до нового штатного розпису.

Право на державну службу згідно з Законом України «Про державну службу» мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, визначеною Кабінетом Міністрів України.

Проведення конкурсу для вступу на державну службу регулюється Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим Кабінетом міністрів України.

Конкурси на вакантні посади

Список названий документов

ПОСАДА
ДЕПАРАТАМЕНТ/ВІДДІЛ
СТАТУС КОНКУРСУ
ОД.
Головний спеціаліст Департамент стратегії розвитку ринків капіталу

Відділ адаптації міжнародних стандартів
Відкрита подача документів 1
Головний спеціаліст Департамент правозастосування

Відділ супроводження розгляду справ про правопорушення
Відкрита подача документів 2
Головний спеціаліст Департамент контрольно-правової роботи

Відділ перевірок емітентів
Відкрита подача документів 1
Головний спеціаліст Юридичний департамент

Відділ юридичної експертизи нормативно-правових актів
Відкрита подача документів 1
Заступник директора департаменту-начальник відділу Департамент нагляду за професійними учасниками фондового ринку

Відділ моніторингу діяльності інституційних інвесторів
Відкрита подача документів 1
Заступник начальника управління-начальник відділу Управління міжнародної співпраці та комунікацій

Відділ взаємодії з міжнародними та донорськими організаціями
Відкрита подача документів 1
Головний спеціаліст Департамент правозастосування

Відділ виконання постанов про накладення санкцій
Відкрита подача документів 1
Заступник директора департаменту-начальник відділу Департамент фінансового та господарського забезпечення Комісії

Відділ фінансово-економічної роботи та штатно-кошторисної дисципліни
Відкрита подача документів 1

НКЦПФР проводить спеціальну перевірку щодо наявності корпоративних прав у претендентів на посади, що визначені Приміткою до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції», пунктом 1 Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 року № 171, та на посади, які визначені  Переліком посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затвердженим рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 року № 2.

Крім визначених Приміткою до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції» посад, до визначених Порядком посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, належать:

 • посади Президента України, Прем’єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, першого заступника або заступника міністра, члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, його першого заступника або заступника, члена Центральної виборчої комісії, народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Директора Національного антикорупційного бюро України, Генерального прокурора України, його першого заступника та заступника, Голови Національного банку України, його першого заступника та заступника, члена Ради Національного банку України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його першого заступника та заступника, Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, його першого заступника та заступника, радника або помічника Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України;
 • посади, які належать до посад державної служби категорії «А» або «Б»;
 • посади, які частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої – третьої категорій;
 • посади суддів, прокурорів і слідчих; посади, що підлягають заміщенню вищим офіцерським складом військовослужбовців; посади керівників, заступників керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів;
 • посади керівників, заступників керівників органів влади Автономної Республіки Крим, державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або Севастополя;
 • посади керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, районів у місті, міст районного значення.

До затвердженого Рішенням Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків належать наступні посади: 

 • посада Глави Адміністрації Президента України та його заступників;
 • посади керівників та заступників керівників структурних підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів центрального апарату Національного банку України;
 • посади керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів територіальних управлінь Державної судової адміністрації України;
 • посади керівників державних підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів господарювання державної форми власності та їх заступників, призначення яких здійснюється державними органами;
 • посади державної служби, визначені структурою державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, у разі недоцільності утворення структурних підрозділів;
 • перших заступників, заступників міських (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, районного значення) голів, заступників сільських, селищних голів;
 • посади заступників голів районних, районних в містах рад; секретарів міських (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, районного значення), сільських, селищних рад;
 • посади керуючих справами виконавчих комітетів міських (міст – обласних центрів та міста Сімферополя, міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад; голів постійних комісій з питань бюджету обласних, Київської та Севастопольської міських рад (у разі коли вони працюють у раді на постійній основі).

Згідно з частиною другою статті 39 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» інформація про власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій подається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та емітентові цінних паперів особою, яка веде облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, у строки, порядку та за формою, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Територіальні органи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не мають доступу до інформації про власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій.

З огляду на зазначене,  запити про перевірку відомостей щодо наявності корпоративних прав, слід надсилати до центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  (вул. Московська, 8, корпус 30, м. Київ, 01001).

Список названий документов

Перевірки співробітників Комісії

Список названий документов
Знайти

Кодекс етики та поведінки працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є узагальненням стандартів етичної поведінки, доброчесності та запобігання конфлікту інтересів у діяльності працівників НКЦПФР, встановлених законами та підзаконними нормативно-правовими актами, дотримання та виконання яких є обов’язковим.

В документі йде мова про етичну поведінку спеціалістів Комісії, засади їх етики та поведінки, вимоги та обмеження для працівників регулятора, а також висвітлюються аспекти запобігання проявам корупції.

Положення Кодексу поведінки поширюється на всіх працівників НКЦПФР з моменту призначення на посаду та ознайомлення з його положеннями.

Кодекс служить основою формування етики працівників НКЦПФР, орієнтує фахівців Комісії в умовах конфліктів та інших обставин морального вибору, сприяє формуванню потреби дотримання етичних норм поведінки та є важливим чинником щодо забезпечення якісного виконання службових завдань та обов’язків.

Список названий документов