Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Головний спеціаліст відділу впровадження та аналізу стандартів корпоративного управління департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами

Опис вакансії

Позиція:
Головний спеціаліст
Департамент:
Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами
Відділ:
Тип трудових відношень:
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 8000 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Щодо забезпечення впровадження стандартів корпоративного управління та їх дотриманням.
Узагальнює світову практику застосування законодавства з питань стандартів корпоративного управління та корпоративних фінансів.
Розробляє шляхи, методи, принципи імплементації світової практики в національне законодавство.
Забезпечує проведення на постійній основі комунікації із бізнесом, учасниками ринку для ефективного впровадження стандартів корпоративного управління.
Забезпечує удосконалення корпоративного управління на національному рівні.
Впроваджує загальноприйняті міжнародні стандарти корпоративного управління з урахуванням національних особливостей і досвіду, принципів та рекомендацій, необхідних для удосконалення практики корпоративного управління в Україні.

Щодо розробки та надання пропозицій, спрямованих на законодавче та нормативне забезпечення впровадження корпоративного управління та корпоративних фінансів.
Приймає участь у розробці Комісією проектів актів законодавства, що регулюють питання розвитку фондового ринку, обігу цінних паперів, діяльності акціонерних товариств та корпоративного управління, у тому числі, шляхом участі у відповідних нарадах, круглих столах, засіданнях робочих груп, Комітетів Комісії тощо, наданні письмових пропозицій та/або зауважень до проектів актів законодавства структурному підрозділу Комісії – розробнику відповідного проекту;
– забезпечує внесення проекту нормативно-правового акту до плану роботи Комісії та плану роботи Комітетів Комісії;
– забезпечує внесення проекту нормативно-правового акту, що є регуляторним актом, до плану з підготовки проектів регуляторних актів Комісії (у випадках, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»);
– готує аналіз регуляторного впливу нормативно-правового акту Комісії (у випадках, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»);
– розробляє нормативно-правовий акт Комісії;
– забезпечує внесення розробленого проекту нормативно-правового акту Комісії на розгляд на засіданні Комітету (ів) Комісії, до компетенції якого (яких) відносяться питання, порушені в проекті нормативно-правового акту;
– здійснює опрацювання розробленого проекту нормативно-правового акту Комісії шляхом врахування зауважень та пропозицій, висловлених під час засідання Комітету (ів) Комісії, письмових пропозицій до проекту, що надійшли за результатами обговорення тощо;
– забезпечує винесення проекту нормативно-правового акту Комісії, схваленого на засіданні Комітету(ів) Комісії, до компетенції якого (яких) відносяться питання, порушені в проекті нормативно-правового акту, на розгляд на засіданні Комісії з метою його схвалення рішенням Комісії;
– забезпечує оприлюднення схваленого рішенням Комісії проекту нормативно-правового акту у відповідності до вимог Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою отримання зауважень та/або пропозицій до нього;
– готує матеріали для узгодження проекту нормативно-правового акту Комісії (у випадках, передбачених законами), із заінтересованими органами, шляхом направлення такого проекту на погодження;
– забезпечує опрацювання зауважень та/або пропозицій до проекту нормативно-правового акту Комісії, що надійшли за результатами його оприлюднення та/або погодження із заінтересованими органами, у порядку та спосіб, визначені Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
– забезпечує внесення проекту нормативно-правового акту Комісії на розгляд на засіданні Комісії з метою його затвердження;
– готує матеріали для надання нормативно-правового акту Комісії на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України, у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»;
– забезпечує виконання заходів з відстеження результативності нормативно-правових актів Комісії, шляхом здійснення базового, повторного та періодичного відстеження регуляторних актів та підготовки за їх результатами відповідних звітів (у випадках, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»).
Приймає участь у розробці (погодженні, опрацюванні) проектів актів законодавства (у тому числі проектів законів України, актів Кабінету Міністрів України), що регулюють питання розвитку фондового ринку та корпоративного управління інших державних органів, у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»; бере участь в опрацюванні та надає пропозиції до законопроектів в процесі здійснення Комісією моніторингу законопроектів з питань фондового ринку та корпоративного управління, внесених народними депутатами України на розгляд Верховної Ради України.
Надає пропозиції, готує проекти роз’яснень порядку застосування законодавства про цінні папери та акціонерні товариства, у порядку та строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян»; в межах компетенції надає на запити інформацію, розпорядником якої є Комісія, в порядку та строки, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
Розробляє пропозиції щодо адаптації нормативно–правових актів до законодавства ЄС в рамках Угоди про Асоціацію з питань ринку капіталу та корпоративного управління.
Надає пропозиції щодо впровадження міжнародних стандартів міжнародних організацій з питань ринків капіталу та корпоративного управління.
Надає пропозиції щодо забезпечення розвитку та впровадження нових фінансових інструментів (крім цінних паперів).

Щодо забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування фондового ринку та інших ринків капіталу в Україні через сприяння підвищенню фінансової грамотності населення України та захисту прав інвесторів.
Здійснює із залученням експертів, міжнародних організацій, освітніх закладів, засобів масової інформації, професійних учасників ринків капіталу та СРО, комплексний аналіз стану фінансової грамотності населення України щодо ринку цінних паперів та інших ринків капіталу, визначає головні проблеми, на усунення яких мають бути направлені першочергові заходи, у тому числі шляхом проведення соціологічних досліджень.
Здійснює із залученням експертів, міжнародних організацій, освітніх закладів, засобів масової інформації, професійних учасників ринків капіталу та СРО, дослідження міжнародного досвіду щодо існуючих ефективних моделей та методів підвищення фінансової грамотності населення та захисту прав інвесторів з метою їх використання в Україні.
Взаємодіє з міжнародними організаціями, засобами масової інформації, освітніми закладами професійними учасниками ринків капіталу та СРО, з метою розробки проекту плану заходів з покращення фінансової грамотності різних цільових аудиторій.
Розробляє проект плану заходів щодо підвищення фінансової грамотності населення України щодо ринку цінних паперів та інших ринків капіталу в рамках бюджетного фінансування Комісії або за рахунок залучення спонсорів, у тому числі міжнародних.
Забезпечує обговорення розробленого проекту плану заходів щодо підвищення фінансової грамотності населення України щодо ринку цінних паперів та інших ринків капіталу у взаємодії з директором департаменту, Головою та членами Комісії, структурними підрозділами Комісії, та із залученням, у разі потреби, експертів, міжнародних організацій, освітніх закладів, засобів масової інформації, професійних учасників ринків капіталу та СРО, у тому числі шляхом опрацювання пропозицій та зауважень (у разі їх наявності), які надійшли до проекту плану під час його обговорення. Здійснює підготовку доопрацьованого проекту плану заходів щодо підвищення фінансової грамотності населення України щодо ринку цінних паперів та інших ринків капіталу з урахуванням наданих (висловлених) зауважень та пропозиції для подальшого винесення його на розгляд засідання Комітету(ів) Комісії, до компетенції якого (яких) відносяться питання, передбачені в проекті.
Забезпечує винесення у взаємодії з директором департаменту, Головою та членами Комісії, структурними підрозділами Комісії, розробленого проекту плану заходів щодо підвищення фінансової грамотності населення України щодо ринку цінних паперів та інших ринків капіталу на розгляд засідання Комітету(ів) Комісії, до компетенції якого (яких) відносяться питання, передбачені в проекті.
Забезпечує доопрацювання (у разі необхідності) розробленого проекту плану заходів щодо підвищення фінансової грамотності населення України щодо ринку цінних паперів та інших ринків капіталу шляхом врахування зауважень та пропозицій, висловлених під час розгляду на Комітеті(ах) Комісії та опрацювання письмових пропозицій до проекту, що надійшли за результатами обговорення, тощо.
Забезпечує винесення на розгляд засідання Комісії розробленого проекту плану заходів щодо підвищення фінансової грамотності населення України щодо ринку цінних паперів та інших ринків капіталу для прийняття рішення Комісії щодо його затвердження.
Оприлюднює затверджений рішенням Комісії план заходів щодо підвищення фінансової грамотності населення України щодо ринку цінних паперів та інших ринків капіталу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії.
Доводить відповідальним за здійснення заходів щодо підвищення фінансової грамотності населення України щодо ринку цінних паперів та інших ринків капіталу, передбачених планом, затвердженим рішенням Комісії, інформацію про необхідність реалізації зазначених заходів;
Бере участь у організації та/або безпосередній реалізації заходів, визначених планом заходів щодо підвищення фінансової грамотності населення України щодо ринку цінних паперів та інших ринків капіталу, затвердженим рішенням Комісії.
Забезпечує моніторинг реалізації заходів щодо підвищення фінансової грамотності населення України щодо ринку цінних паперів та інших ринків капіталу, передбачених планом, затвердженим рішенням Комісії, у взаємодії з визначеними відповідальними за їх здійснення.
Систематично оприлюднює результати моніторингу реалізації заходів щодо підвищення фінансової грамотності населення України щодо ринку цінних паперів та інших ринків капіталу, передбачених планом, затвердженим рішенням Комісії, та інформацію, про здійснення інших заходів, які проводяться з метою підвищення фінансової грамотності населення України шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії.
Постійно здійснює заходи щодо організації комплексних роз’яснювальних та навчальних заходів, у тому числі тренінгів, семінарів, консультацій, конференцій, круглих столів, публікацій в засобах масової інформації, соціальних мережах та з використанням інших джерел, розповсюдження інформації з метою підвищення фінансової грамотності населення України, популяризації ринків капіталу та розповсюдження інформації про можливості та шляхи захисту своїх прав інвесторами та споживачами фінансових послуг.
Розробляє та/або приймає участь у розробці навчальної літератури щодо популяризації ринків капіталу та розповсюдження інформації про можливості та шляхи захисту своїх прав інвесторами та споживачами фінансових послуг, у тому числі випуску брошур, буклетів та інших презентаційних матеріалів.
Проводить постійний моніторинг стану фінансової грамотності населення України щодо ринку цінних паперів та інших ринків капіталу та у разі необхідності забезпечує внесення змін до плану заходів, затвердженого рішенням Комісії.

Щодо забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування фондового ринку та інших ринків капіталу в Україні через сприяння підвищення рівня корпоративного управління серед осіб, які здійснюють управлінські функції.
Здійснює із залученням експертів, міжнародних організацій, освітніх закладів, засобів масової інформації, професійних учасників ринків капіталу та СРО, дослідження міжнародного досвіду щодо існуючих ефективних моделей та методів корпоративного управління з метою використання в Україні.
Розробляє проект плану заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління серед осіб, які здійснюють управлінські функції в рамках бюджетного фінансування Комісії або за рахунок залучення спонсорів, у тому числі міжнародних.
Забезпечує обговорення розробленого проекту плану заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління серед осіб, які здійснюють управлінські функції у взаємодії з Головою та членами Комісії, структурними підрозділами Комісії, та із залученням, у разі потреби, експертів, міжнародних організацій, освітніх закладів, засобів масової інформації, професійних учасників ринків капіталу та СРО, у тому числі шляхом опрацювання пропозицій та зауважень (у разі їх наявності), які надійшли до проекту плану під час його обговорення.
Забезпечує винесення у взаємодії з директором департаменту, Головою та членами Комісії, структурними підрозділами Комісії, розробленого проекту плану заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління серед осіб, які здійснюють управлінські функції на розгляд засідання Комітету(ів) Комісії, до компетенції якого (яких) відносяться питання, передбачені в проекті.
Забезпечує доопрацювання (у разі необхідності) розробленого проекту плану заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління серед осіб, які здійснюють управлінські функції шляхом врахування зауважень та пропозицій, висловлених під час розгляду на Комітеті(ах) Комісії та опрацювання письмових пропозицій до проекту, що надійшли за результатами обговорення, тощо.
Забезпечує винесення на розгляд засідання Комісії розробленого проекту плану заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління серед осіб, які здійснюють управлінські функції для прийняття рішення Комісії щодо його затвердження.
Оприлюднює затверджений рішенням Комісії план заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління серед осіб, які здійснюють управлінські функції шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії.
Доводить відповідальним за здійснення заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління серед осіб, які здійснюють управлінські функції передбачених планом, затвердженим рішенням Комісії, інформацію про необхідність реалізації зазначених заходів.
Бере участь у організації та/або безпосередній реалізації заходів, визначених планом заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління серед осіб, які здійснюють управлінські функції, затвердженим рішенням Комісії.
Забезпечує моніторинг реалізації заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління серед осіб, які здійснюють управлінські функції передбачених планом, затвердженим рішенням Комісії, у взаємодії з визначеними відповідальними за їх здійснення.
Систематично оприлюднює результати моніторингу реалізації заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління серед осіб, які здійснюють управлінські функції, передбачених планом, затвердженим рішенням Комісії, та інформації, про здійснення інших заходів, які проводяться з метою підвищення рівня корпоративного управління серед осіб, які здійснюють управлінські функції шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії.
Постійно здійснює заходи щодо організації комплексних роз’яснювальних та навчальних заходів, у тому числі тренінгів, семінарів, консультацій, конференцій, круглих столів, публікацій в засобах масової інформації, соціальних мережах та з використанням інших джерел, розповсюдження інформації з метою підвищення рівня корпоративного управління серед осіб, які здійснюють управлінські функції.
Готує проекти відповідей, в межах компетенції, на запити (звернення) фізичних та юридичних осіб, а також державних органів, депутатські запити (звернення), адвокатські запити, запити арбітражного керуючого (ліквідатора), в тому числі на запити про надання публічної інформації.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Кількість позицій:
1
Початок подачі документів:
29.03.2019
Початок конкурсу:
19.04.2019 09:00
Закінчення конкурсу:
19.04.2019 16:30
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 15 квітня 2019 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia.tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Вимоги до освіти:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід роботи:

не потребує

Знання мов:

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про акціонерні товариства»;
• Закон України «Про депозитарну систему України»;
• Закон України «Про управління об’єктами державної власності»;
• Цивільний кодекс України;
• Бюджетний кодекс України;
• Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 24 грудня 2013 року за № 2180/24712;
• Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 травня 2015 року № 393 «Про затвердження Положення про встановлення ознак фіктивності», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 24 грудня 2013 року за № 2180/24712.

Спеціальний досвід роботи:

не потребує

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet, Liga);
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

• відповідальність;
• комунікабельність;
• надійність;
• готовність допомогти;
• креативність;
• ініціативність;
• порядність;
• чесність;
• дисциплінованість;
• чуйність;
• інноваційність;
• тактовність;
• емоційна стабільність;
• контроль емоцій;
• повага до інших;
• рішучість;
• автономність;
• неупередженість;
• гнучкість;
• наступність.

Інші Вимоги:

Необхідні ділові якості:
• лідерські якості;
• організаторські здібності;
• аналітичні здібності;
• стратегічне мислення;
• адаптивність;
• діалогове спілкування (письмове і усне);
• уміння працювати в команді;
• вміння аргументовано доводити власну точку зору;
• вміння розподіляти роботу;
• вміння активно слухати;
• вміння вести перемовини;
• оперативність;
• здатність ризикувати;
• навички управління;
• навички контролю;
• виваженість;
• здатність концентруватись на деталях;
• уміння дотримуватись субординації;
• стійкість;
• вміння уступати;
• навички наставництва;
• вимогливість;
• вміння визначати пріоритети;
• навички розв’язання проблем;
• стресостійкість.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
https://www.nssmc.gov.ua/documents/nakaz-pro-ogoloshennya-konkursu-na-zaynyattya-vakantnih-posad-vd-28-03-2019-v147k/
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку