Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Головний спеціаліст відділу юридичної експертизи нормативно-правових актів юридичного департаменту

Опис вакансії

Позиція:
Головний спеціаліст
Департамент:
Юридичний департамент
Відділ:
Тип трудових відношень:
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 8000 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Здійснює розгляд на відповідність законодавству проектів рішень НКЦПФР про схвалення нормативно-правових актів, наданих структурними підрозділами – розробниками (методологами).
Проводить юридичну експертизу проектів рішень НКЦПФР про схвалення нормативно-правових актів, надані структурними підрозділами – розробниками (методологами).
Розглядає на відповідність законодавству проекти рішень НКЦПФР про затвердження нормативно-правових актів, надані структурними підрозділами – розробниками (методологами).
Проводить юридичну експертизу проектів рішень НКЦПФР про затвердження нормативно-правових актів, наданих структурними підрозділами – розробниками (методологами).
Надає висновки за результатами проведення юридичної експертизи проектів рішень НКЦПФР про затвердження нормативно-правових актів.
Проводить антидискримінаційну експертизу проектів рішень НКЦПФР про затвердження нормативно-правових актів.
Надає висновки за результатами проведення антидискримінаційної експертизи проектів рішень НКЦПФР про затвердження нормативно-правових актів.
Проводить гендерно-правову експертизу проектів рішень НКЦПФР про затвердження нормативно-правових актів.
Надає висновки за результатами проведення гендерно-правової експертизи проектів рішень НКЦПФР про затвердження нормативно-правових актів.
Розглядає та аналізує на відповідність законодавству проекти Наказів НКЦПФР.
Розглядає та аналізує на відповідність законодавству проекти Розпоряджень НКЦПФР.
Надає правову допомогу структурним підрозділам Комісії при розробці проектів нормативно-правових актів структурним підрозділам – розробникам з питань нормотворчої техніки та відповідності законодавству.
Надає на постійній основі правову допомогу з питань погодження проектів нормативно-правових актів із зацікавленими державними органами.
Надає на постійній основі правову допомогу з питань дотримання структурними підрозділами – розробниками законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.
Розглядає та аналізує на відповідність чинному законодавству проекти Меморандумів про співпрацю між НКЦПФР і державними органами іноземних держав.
Розглядає та аналізує проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження до НКЦПФР від інших державних органів.
Проводить попередню антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів та проектів законів.
За дорученням заступника директора департаменту – начальника відділу розглядає документи, що надійшли до департаменту, якісно та у встановлений термін готує пропозиції.
Проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами органу виконавчої влади, за результатами якої готує висновки.
Проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами органу виконавчої влади, за результатами якої готує висновки.
Готує в межах компетенції відділу проекти відповідей на звернення органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, в тому числі запитів про надання публічної інформації.
Надає у межах компетенції пропозиції стосовно здійснення заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Кількість позицій:
1
Початок подачі документів:
11.04.2019
Початок конкурсу:
07.05.2019 09:30
Закінчення конкурсу:
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 26 квітня 2019 року 16 год. 45 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу^
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia. tymoshchuk@nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua

Вимоги до освіти:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра в галузі знань “Право”

Досвід роботи:

не потребує

Знання мов:

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Кодекс адміністративного судочинства України;
• Господарський процесуальний кодекс України;
• Цивільний кодекс України;
• Цивільний процесуальний кодекс України;
• Господарський кодекс України;
• Кодекс України про адміністративні правопорушення;
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про депозитарну систему України»;
• Закон України «Про акціонерні товариства»;
• Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;
• Закон України «Про виконавче провадження»/ «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»;
• Закон України «Про інститути спільного інвестування»;
• Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
• Указ Президента України від 23.11.2011 №1063/2011 «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку»;
• Порядок скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 31.07.2000 №32/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 15.05.2013 №884/5);
• Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 № 34/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2005 за № 381/10661.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання стилістики офіційних документів і правил діловодства;
• знання норм службової та професійної етики.

Спеціальний досвід роботи:

не потребує

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
– впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet, Liga);
– вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості:
• відповідальність;
• дисциплінованість;
• системність і самостійність в роботі;
• уважність до деталей;
• наполегливість;
• ініціативність;
• креативність;
• емоційна стабільність.

Інші Вимоги:

Необхідні ділові якості:
• вміння аналізувати інформацію;
• адаптивність;
• виваженість;
• стресостійкість;
• вміння аргументовано доводити власну точку зору;
• вміння вирішувати комплексні завдання;
• вміння працювати з великими масивами інформації.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
https://www.nssmc.gov.ua/documents/nakaz-pro-ogoloshennya-konkursu-na-zaynyattya-vakantnih-posad-vd-10-04-2019-v168k/
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку