Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Начальник відділу координації та узагальнення роботи дорадчих органів управління адміністративної діяльності

Опис вакансії

Позиція:
Начальник відділу
Департамент:
Управління адміністративної діяльності
Відділ:
Тип трудових відношень:
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 8900 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Здійснює методичне та організаційне керівництво роботою відділу.
Здійснює контроль за організацією і забезпеченням документаційного та організаційно-технічного обслуговування роботи Комітетів.
Забезпечує своєчасне інформаційне наповнення розділів веб-сайту Комісії, з питань, що відносяться до компетенції управління.
Здійснює підготовку разом із керівниками структурних підрозділів проектів поточних та перспективних планів роботи Комітетів, а також пропозиції щодо виконання указів, розпоряджень та доручень Президента України, постанов Верховної ради України та Кабінету Міністрів України.
Контролює своєчасність, повноту та якість підготовки й оформлення документів до розгляду на засіданнях Комітетів, протоколів Комітетів за результатами засідань Комітетів.
Здійснює організаційне забезпечення діяльності членів Комісії.
Контролює роботу Комітетів з питань, які відносяться до компетенції членів Комісії та виконання доручень Керівників Комітетів.
Забезпечує виконання доручень членів Комісії щодо опрацювання та участі у розробці нормативних документів Комісії, проектів законодавчих актів та підготовки відповідних проектів доручень, наказів, розпоряджень, протокольних рішень та здійснювати контроль за їх виконанням.
Складає номенклатуру справ та здійснює формування справ відділу.
Забезпечує контроль за своєчасною та якісною підготовкою працівниками відділу проектів резолюцій, відповідей на звернення фізичних та юридичних осіб, державних органів, в тому числі на запити про надання публічної інформації.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Кількість позицій:
1
Початок подачі документів:
17.08.2018
Початок конкурсу:
11.09.2018 10:00
Закінчення конкурсу:
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 04 вересня 2018 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia. tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Вимоги до освіти:

• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затверджене Указом Президента України від 23 листопада 2011 року №1063/2011;
• Регламент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджений наказом НКЦПФР від 23 травня 2013 року № 302.

Досвід роботи:

• досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Знання мов:

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства:

• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затверджене Указом Президента України від 23 листопада 2011 року №1063/2011;
• Регламент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджений наказом НКЦПФР від 23 травня 2013 року № 302.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання порядку підготовки проектів нормативно-правових та розпорядчих актів, їх погодження та візування;
• знання стилістики офіційних документів і правил діловодства.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• Впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet. Liga);
• Вміння викорисотвувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

• ініціативність;
• надійність;
• відповідальність;
• комунікабельність;
• дисциплінованість;
• тактовність;
• порядність;
• чесність;
• готовність допомогти;
• емоційна стабільність;
• повага до інших.

Інші Вимоги:

Необхідні ділові якості:
• організаторські здібності;
• аналітичні здібності;
• навички контролю;
• вимогливість;
• оперативність;
• здатність концентруватись на деталях;
• вміння розподіляти роботу;
• діалогове спілкування (письмове і усне);
• виваженість;
• уміння дотримуватись субординації;
• стресостійкість;
• вміння визначати пріоритети;
• вміння аргументовано доводити власну точку зору;
• стратегічне мислення;
• уміння працювати в команді.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
https://www.nssmc.gov.ua/documents/nakaz-pro-ogoloshennya-konkursu-na-zaynyattya-vakantnih-posad-vd-17-08-2018-v353k/
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку