Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Начальник відділу захисту інформації департаменту інформаційних технологій

Опис вакансії

Позиція:
Начальник відділу
Департамент:
Департамент інформаційних технологій
Відділ:
Тип трудових відношень:
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 10010 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Здійснює керівництво діяльністю відділу: організовує його роботу відповідно до вимог діючих законодавчих та нормативних актів, доручень та розпоряджень; забезпечує своєчасне та якісне виконання завдань, які покладено на відділ.
Здійснює формування політики інформаційної безпеки НКЦПФР.
Здійснює організацію та координацію заходів, пов’язаних із захистом інформації в АС та підтримки належного рівня захищеності інформації, ресурсів та технологій.
Проводить дослідження технології обробки інформації в АС для виявлення ймовірних каналів витоку та інших загроз безпеці інформації, формування моделі загроз, розроблення політики безпеки інформації, визначення заходів, спрямованих на її реалізацію.
Здійснює розроблення проектів нормативно-технічних і розпорядчих документів у межах НКЦПФР, згідно з якими має підтримуватись певний рівень захисту інформації в АС.
Забезпечує організацію заходів із побудови КСЗІ в АС.
Організовує та контролює проведення професійної підготовки і підвищення кваліфікації персоналу та користувачів АС з питань захисту інформації.
Приймає участь, у межах компетенції, у розробці та організації виконання заходів, спрямованих на запобігання порушень законодавства України про цінні папери.
Надає консультативну допомогу структурним підрозділам НКЦПФР з питань, що входять до його компетенції.
Приймає участь у розробці програм, проведенні професійної підготовки та навчання учасників ринку цінних паперів з питань захисту інформації на ринку цінних паперів.
Забезпечує надання відповідей, в межах компетенції, на звернення фізичних та юридичних осіб, державних органів.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Кількість позицій:
1
Початок подачі документів:
17.05.2019
Початок конкурсу:
06.06.2019 09:00
Закінчення конкурсу:
06.06.2019 00:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);
8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Кінцевий термін подання документів 31 травня 2019 року 16 год. 45 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia.tymoshchuk@nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Вимоги до освіти:

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра в галузі знань «Інформаційні технології».

Досвід роботи:

• Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Знання мов:

Вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
• Закон України «Про захист персональних даних»;
• Закон України «Про захист інформації в інформаційно телекомунікаційних системах»;
• Закон України “Про інформацію”;
• Закон України «Про електронні довірчі послуги»;
• Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»;
• Закон України «Про державну таємницю»;
• Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання етапності побудови комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;
• знання сучасних методів і засобів захисту інформації;
• знання сучасних методів захисту інформаційно комунікаційних систем;
• знання основних категорій технічних (апаратних) засобів захисту інформації;
• знання основних принципів розмежування мережі;
• знання принципів організації служби інформаційної безпеки в установі;
• знання принципів організації кіберзахисту в установі;
• знання принципів організації моніторингу інформаційної безпеки;
• знання сучасних методів організації управління ризиками та інцидентами.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• впевнений користувач ПК (MS Office (Word, Excel, Access, Power Point);
• навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості:
• відповідальність;
• дисциплінованість;
• тактовність;
• надійність;
• чесність;
• порядність;
• комунікабельність;
• повага до інших.

Інші Вимоги:

Необхідні ділові якості:
• аналітичні здібності;
• оперативність;
• вміння визначати пріоритети;
• лідерські якості;
• організаторські здібності;
• навички контролю;
• уміння дотримуватись субординації;
• уміння працювати в команді.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
https://www.nssmc.gov.ua/documents/nakaz-pro-ogoloshennya-konkursu-na-zaynyattya-vakantnih-posad-vd-16-05-2019-v260k/
КОНТАКТИ
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку