Опис вакансії

Посада:
Головний спеціаліст
Департамент:
Департамент НКЦПФР у Східному регіоні
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

посадовий оклад – 5110 грн.;
надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про цінні папери в межах наданих повноважень.
Здійснює ведення діловодства у відділі із загальних питань, у т.ч. веде електронний документообіг. Забезпечує належний облік та зберігання документації (в т.ч. щодо інформаційного обміну з департаментом і його підрозділами), готує та передає відповідну документацію до архіву департаменту. Приймає участь в організаційному забезпеченні нарад, семінарів, конференцій з питань компетенції.
Здійснює ведення обліку робочого часу працівників відділу.
Готує для керівництва відділу та згодом направляє до департаменту показники роботи відділу за місяць та інформацію про результати діяльності відділу, що надається департаменту до прес-центру НКЦПФР. Здійснює збір та узагальнення інформації про діяльність відділу, що надається фахівцями відділу.
Здійснює збір та узагальнення інформації про АТ, в статутних фондах яких існує частка держави, здійснює моніторинг інформації щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів АТ з державною часткою в статутному капіталі понад 25% .
Здійснює аналіз особливої інформації на відповідність вимогам законодавства про цінні папери та про акціонерні товариства.
Приймає участь здійсненні аналізу регулярної інформації, що надається акціонерними товариствами та емітентами облігацій в межах отриманих від начальника відділу доручень.
Готує проекти відповідей на запити та звернення від органів державної виконавчої влади, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій, учасників ринку цінних паперів, громадян з питань, що стосуються його компетенції, та, у разі необхідності, готує за ними проекти відповідних рішень та/або запитів щодо отримання необхідної для розгляду інформації.
Приймає участь у проведенні планових та позапланових перевірок, у т.ч. з питань фінмоніторингу, у здійсненні наглядів за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
Інформує начальника відділу про факти порушень законодавства у сфері професійної діяльності на ринку цінних паперів, корпоративних відносин, готує пропозиції щодо вжиття заходів для їх усунення.
Надає пропозиції щодо порушення справ про правопорушення в разі виявлення ознак правопорушень в ході виконання своїх посадових обов’язків.
Здійснює збір та аналіз законодавчих нормативно-правових актів щодо діяльності професійних учасників ринку цінних паперів, досконало володіє ними.
Приймає участь у розробці пропозицій щодо удосконалення нормативно-правових актів Комісії.
Вносить інші пропозиції, розробляє комплексні заходи, що стосуються
регулювання діяльності професійних учасників фондового ринку.
Постійно підвищує свій професійний рівень, приймає участь в діяльності щодо проведення семінарів та навчань.
Виконує інші доручення директора департаменту, заступника директора департаменту та начальника відділу.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
20.06.2019
Початок конкурсу:
11.07.2019 09:30
Дата закінчення конкурсу:
11.07.2019 00:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 462), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 05 липня 2019 року 16 год. 45 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010.

Додаткові (необов’язкові) документи:
заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 462)

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування:
м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корп. 30
11 липня 2019 року о 09 год. 30 хв.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia.tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Вимоги до освіти:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід роботи:

не потребує

Знання мов:

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства:

Знання законодавства:
Конституція України;
Закон України “Про державну службу”;
Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
Закон України «Про депозитарну систему України»;
Закон України «Про акціонерні товариства»;
Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»;
Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
Закон України «Про звернення громадян»;
Закон України «Про захист персональних даних».

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
Знання у сфері діловодства, ділового листування, підготовки документів розпорядчого та ділового характеру, аналітичних довідок.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
досвідчений користувач операційних систем сімейства Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook Express, Internet, Power Point);
вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості:
відповідальність;
системність і самостійність в роботі;
уважність до деталей;
наполегливість;
вміння працювати в стресових ситуаціях.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
вміння активно слухати;
виваженість;
здатність концентруватись на деталях;
уміння дотримуватись субординації;
стійкість;
вміння уступати;
адаптивність;
стресостійкість;
вимогливість;
оперативність;
вміння визначати пріоритети;
вміння аргументовано доводити власну точку зору;
уміння працювати в команді.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Результат конкурсу:
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами