- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

18.12.2020

В рамках реалізації норм Закону України №738-ІХ щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів, НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) на черговому засіданні 17 грудня 2020 року схвалила проєкт Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах і проєкт Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах.

Законодавством передбачено, що з  01 липня 2021 року товарні біржі мають право провадити свою діяльність виключно за умови отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах. Також встановлено, що слова «товарна біржа» та похідні від них дозволяється використовувати у назві лише юридичним особам, які провадять професійну діяльність на організованих товарних ринках.

Нові ліцензійні умови, розроблені Комісією, суттєво підвищать рівень та якість діяльності товарних бірж на фінансовому ринку. Це допоможе створити майданчики, які будуть прозоро формувати ціни на товари, що виробляються та споживаються в Україні.

В проєктах документів встановлено вимоги, обов’язкові для виконання при отриманні ліцензії, перелік документів, які подаються заявником для видачі вищезазначеної ліцензії, особливості поєднання такої діяльності з окремими видами професійної діяльності на ринках капіталу, перелік відомостей, які ліцензіат подає до НКЦПФР під час провадження діяльності з організації торгівлі продукцією, та порядок реєстрації правил товарної біржі.

Зокрема, Комісією визначено перелік вимог, яким повинен відповідати заявник для отримання ліцензії та ліцензіат під час провадження діяльності з організації торгівлі продукцією, щодо:

–       структури власності;

–       власників істотної участі;

–       ділової репутації;

–       розміру початкового, статутного та власного капіталу, порядку його визначення;

–       технічного та програмного забезпечення;

–       внутрішніх документів;

–       розкриття інформації ліцензіатом;

–       приміщення тощо.

Пропозиції та зауваження до проєктів рішень, які оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії, можна надсилати поштою за адресою: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30, та e-mail: [email protected].

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами