- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

18.06.2021

На засіданні 17 червня 2021 року НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) своїм рішенням зупинила дію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку капіталу ТОВ «Фінансова компанія «Толока».

У період з жовтня 2020 року по травень 2021 року до Комісії надходили чисельні скарги від довірителів ТОВ «ФК «Толока» щодо порушення зазначеним управителем ФФБ їх прав та законних інтересів на ринку фінансових послуг. З метою належного розгляду скарг та захисту прав інвесторів Комісією до ФК «Толока» були направлені відповідні запити.

Також управителем ФК «Толока» були допущені чисельні порушення вимог чинного законодавства, а саме: неподання інформації на запити Комісії; невиконання розпорядження Комісії; подання інформації не в строк та не в повному обсязі; порушення товариством Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

Зважаючи на відсутність повної та достовірної інформації щодо діяльності компанії, Комісія вирішила здійснити позапланову виїзну перевірку ТОВ «ФК «Толока» з питань, порушених у зверненнях довірителів. Однак компанія відмовила Комісії в проведенні такої перевірки.

Враховуючи ситуацію, яка склалася навколо ТОВ «ФК «Толока», Комісією прийнято рішення щодо зупинення дії ліцензії на строк до 16 грудня 2021 року.

Важливо, що компанія, ліцензію якої зупинено, не звільняється від виконання обов’язків, які передбачені раніше укладеними договорами управління майном.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами