Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Порядок розрахунку кількості голосуючих акцій (прав голосу за акціями), що належать фізичній або юридичній особі відповідно до фінансових інструментів, передбачених частиною 10 статті 641 Закону України «Про акціонерні товариства»

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема документу:
Регуляторна діяльність
Дата публікації:
26.12.2018
Дата початку обговорення:
27.12.2018
Дата кінця обговорення:
11.01.2019

Змiст документу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з

цінних паперів та фондового ринку

__ ______ 2018 року № ___

 

Порядок розрахунку кількості голосуючих акцій (прав голосу за акціями), що належать фізичній або юридичній особі відповідно до фінансових інструментів, передбачених частиною 10 статті 641 Закону України «Про акціонерні товариства»

 

I. Загальні положення

 1. Цей Порядок встановлює процедуру розрахунку кількості голосуючих акцій (прав голосу за акціями), які прямо або опосередковано належать фізичній або юридичній особі (далі – особа) відповідно до фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції публічного акціонерного товариства (далі – товариство) шляхом їх поставки та фінансових інструментів, які мають подібну економічну природу, але на дату їх виконання не передбачають поставки акцій товариства своєму власнику.
 2. Орієнтовний (невиключний) перелік фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції товариства шляхом їх поставки та фінансових інструментів, які мають подібну економічну природу, але не передбачають поставки акцій товариства своєму власнику (далі – фінансові інструменти) розміщений на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія).
 3. Під фінансовими інструментами, які на дату їх виконання не передбачають поставки акцій товариства своєму власнику розуміються фінансові інструменти базовим активом яких є право голосу за акціями.

II. Порядок розрахунку кількості голосуючих акцій товариства

(прав голосу за акціями)

 1. Розрахунок кількості голосуючих акцій товариства (прав голосу за акціями) відповідно до фінансових інструментів, здійснюється особою самостійно.
 2. Розрахунок кількості голосуючих акцій товариства (прав голосу за акціями), що належать особі відповідно до фінансових інструментів, відбувається з дати набуття права власності на такі фінансові інструменти.
 3. Особа може набути голосуючі акції одного товариства (права голосу за акціями одного товариства) відповідно до різних фінансових інструментів.
 4. Розрахунок кількості голосуючих акцій товариства (прав голосу за акціями), що належать особі відповідно до окремого фінансового інструменту здійснюється шляхом множення кількості таких фінансових інструментів на кількість голосуючих акції товариства (прав голосу за акціями) які є базовим активом такого фінансового інструменту.
 5. При розрахунку підсумкового пакету голосуючих акцій товариства (сумарної кількості голосів за акціями), до кількості голосуючих акції товариства (прав голосу за акціями), які належать особі на правах власності, додається кількість голосуючих акції товариства (прав голосу за акціями), що належать особі відповідно до фінансових інструментів.
 6. Особа, яка набуває або відчужує фінансові інструменти, якщо в результаті такого набуття або відчуження підсумковий пакет голосуючих акцій товариства (сумарна кількості голосів за акціями) стане більшим, меншим або дорівнюватиме пороговому значенню у 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95 відсотків голосуючих акцій товариства (прав голосу за акціями), повинна повідомити таке товариство про зміну порогового значення підсумкового пакету голосуючих акцій товариства (сумарної кількості голосів за акціями).
 7. За результатами розрахунку підсумкового пакету голосуючих акцій товариства (сумарної кількості голосів за акціями) особа, яка набуває або відчужує підсумковий пакет голосуючих акцій товариства (сумарну кількість голосів за акціями) понад порогові значення, складає повідомлення про набуття або відчуження підсумкового пакету акцій товариства (сумарної кількості голосів за акціями) (далі – Повідомлення), яке надається товариству та одночасно до Комісії у строк відповідно до вимог законодавства.
 8. Повідомлення повинно містити інформацію відповідно до частини четвертої статті 641 Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого  рішенням Комісії від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

ІІІ. Державний контроль за розрахунком кількості

голосуючих акцій товариства (прав голосу за акціями)

 1. Державний контроль за розрахунком кількості голосуючих акцій товариства (прав голосу за акціями), що належать особі відповідно до фінансових інструментів, передбачений статтею 641 Закону України «Про акціонерні товариства» та поданням особою, яка набуває або відчужує підсумковий пакет голосуючих акцій товариства (сумарну кількість голосів за акціями) понад порогові значення Повідомлення, здійснює Комісія.

 

Начальник управління

методології корпоративного

управління та корпоративних фінансів                                  Д. Пересунько

 

Пов'язані документи

Інформація про розгляд зауважень:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/04/4-Інформація-про-результати-розгляду-зауважень-та-пропозицій-Порядок.docx
Повідомлення про оприлюднення:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/3-Повідомлення-про-оприлюднення-рішення-Комісії-905.doc
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку