Про схвалення проєкту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення»

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Ліцензування
Дата початку обговорення:
31.07.2020
Дата закінчення обговорення:
29.08.2020
Дата публікації:
30.07.2020

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

28 липня 2020 року м. Київ № 425

Про схвалення проєкту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення»

 

Відповідно до статей 3, 4, пункту 11 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 16, 27, 271 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити проєкт рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення» (далі – Проєкт), що додається.

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

оприлюднення Проєкту на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

направлення Проєкту на погодження до Антимонопольного комітету України;

направлення Проєкту на погодження до Державної служби фінансового моніторингу України;

направлення Проєкту на погодження до Національного банку України;

внесення Проєкту на засідання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для затвердження.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О. та Тарабакіна Д.

Голова Комісії Тимур ХРОМАЄВ

Пов'язані документи

Розроблений регуляторний акт:
Повідомлення про оприлюднення:
Пояснювальна записка:
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами