Про внесення зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Розкриття інформації
Дата початку обговорення:
15.03.2019
Дата закінчення обговорення:
28.03.2019
Дата публікації:
14.03.2019

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

 

__.__.2019                                          м. Київ                                            №  _____

 

Про внесення зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

  1. Пункт 17 розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами), доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«У разі якщо іноземний емітент, цінні папери якого допущені до обігу на території України, розкриває в публічному доступі інформацію передбачену законодавством держави походження такого емітента, в такому разі, такий емітент вважається особою, яка розкрила Інформацію належним чином.».

  1. Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Пересунько Д.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  1. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Лібанова М.

Голова Комісії                                                                Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії

від __.__.2019 № ___

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами