Про внесення зміни до Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Регуляторна діяльність
Дата початку обговорення:
01.08.2019
Дата закінчення обговорення:
30.08.2019
Дата публікації:
30.07.2019

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

Р І Ш Е Н Н Я

__.__.20__                                                            м. Київ                                                               №

Про внесення зміни до Вимог
до положення про винагороду
та звіту про винагороду членів
наглядової ради та виконавчого
органу акціонерного товариства

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пунктів 91 , 92 частини другої статті 33, частин третьої, четвертої статті 51, пунктів 11 , 12 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Пункт 2 розділу І Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства , затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2018 року № 659, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2018 року за № 1367/32819, доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Положення цих Вимог не поширюються на акціонерні товариства, які на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять професійну діяльність на фондовому ринку.».

2. Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Пересунько Д.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Лібанова М.

Голова                                                                                               Комісії Т. Хромаєв

 

 

 

Протокол засідання Комісії
від __.__.20__ № ___

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами