Про затвердження Стандартів корпоративного управління в професійних учасниках фондового ринку

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Корпоративне управління
Дата початку обговорення:
01.08.2019
Дата закінчення обговорення:
30.08.2019
Дата публікації:
30.07.2019

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

.2019                                                                            м. Київ                                                                         №

Про затвердження Стандартів
корпоративного управління в
професійних учасниках фондового
ринку

Відповідно до пункту 37 4 статті 7, пункту 2, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Стандарти корпоративного управління в професійних учасниках фондового ринку, що додаються.

2. Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Пересунько Д.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

4. Професійні учасники фондового ринку до 01 січня 2022 року повинні:

розробити та прийняти внутрішні документи передбачені цими Стандартами;

подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку прийняті внутрішні документи передбачені цими Стандартами.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Лібанова М.

Голова Комісії                                                                                                              Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від __.__.20__ № ___

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами