Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
border-top

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення НКЦПФР від 04.11.2014 № 1492Вид та назва регуляторного акта: Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж
Виконавець заходів з відстеження: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Статус відстеження: Виконано
Початок відстеження: 21.11.2018
Завершення відстеження: 04.12.2018
Цілі прийняття акта:

Цілями прийняття регуляторного акта були:

надання інвесторам можливості управляти ризиками, пов’язаними з купівлею – продажем цінних паперів на фондових біржах, та приймати відповідні управлінські рішення щодо отримання прибутку, оскільки ліквідність є базовим показником попиту і пропозиції на цінні папери;

надання можливості фондовим біржам реагувати в умовах ситуації цінової нестабільності і значних коливань цін цінних паперів, шляхом зупинення торгів відповідним цінним папером;

стимулювання регулярності торгів на фондових біржах;

визначення справедливої ринкової ціни цінного папера шляхом надання фондовим біржам можливості не використовувати при розрахунку біржового курсу цінного папера біржові контракти (договори), які мають ознаки маніпулювання.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної інформації щодо розміру надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта, кількості фондових бірж, на які поширюється дія акта.

Значення інших показників результативності були отримані шляхом проведення соціологічного опитування методом обробки зведених даних щодо кількості скарг та пропозицій від фондових бірж та професійних учасників фондового ринку

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Показники результативності регуляторного акта:

2014

Базове

2015р.

Повторне

2018р

Періодичне

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта

Не змінився

Не змінився

Не змінився

2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – дія акту поширюється на фондові біржі, які здійснюють діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку згідно ліценції, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

10

9

5

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта

Не збільшився

Не збільшився

Не збільшився

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Середній

Середній

Середній

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має недостатній рівень досягнення визначених цілей, окремі його положення  не реалізувалися. У зв’язку з цим, до основного Положення про функціонування фондових бірж були внесені зміни, які затверджені рішеннями НКЦПФР № 1217 від 06.08.2015, № 771 від 19.07.2016, №  92 від 16.02.2018,       № 546 від 03.08.2018.

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку