Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
border-top

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення НКЦПФР від 16.12.2014 № 1706Вид та назва регуляторного акта: Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами
Виконавець заходів з відстеження: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Статус відстеження: Виконано
Початок відстеження: 01.11.2018
Завершення відстеження: 30.11.2018
Цілі прийняття акта:

Ціллю прийняття регуляторного акта були внесення змін відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», ЗУ «Про депозитарну систему України», ЗУ «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» та необхідність приведення Правил у відповідність до Директиви 2004/39/ЄС Європейського Парламенту та Ради про ринки фінансових інструментів від 21 квітня 2006 року щодо істотних умов договору та щодо переліку інформації, яка повинна міститись у звіті брокера/управителя з метою адаптації законодавства України до acquis Європейського Союзу.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Дія цього регуляторного акту поширюється на  професійних учасників фондового ринку.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта є високим, оскільки вказаний регуляторний акт Комісії було розміщено на її офіційному сайті, про що в офіційному друкованому виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Дія цього акта поширюється на професійних учасників фондового ринку.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребувало додаткових витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Введення в дію цього регуляторного акта здійснювалось за рахунок можливостей Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, як органу державної влади, який згідно законодавства повинен здійснювати державну регуляторну політику у сфері провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

Розмір коштів та часу, що витрачаються юридичною особою при виконанні вимог цього Порядку, залежать від необхідності вчинити нею певні дії.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта: середній, оскільки вказаний проект регуляторного акту НКЦПФР розміщений на її офіційному сайті http//www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному друкованому виданні НКЦПФР було здійснено інформаційне повідомлення.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.

Регуляторний акт сприяв:

удосконаленню нормативно-правової бази НКЦПФР;

запобіганню порушенням законодавства на ринку цінних паперів;

підвищенню державного регулювання та контролю у цій сфері.

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку