Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
border-top

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення НКЦПФР від 23.12.2014 № 1777Вид та назва регуляторного акта: Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку
Виконавець заходів з відстеження: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Статус відстеження: Виконано
Початок відстеження: 01.11.2018
Завершення відстеження: 30.11.2018
Цілі прийняття акта:

Ціллю розробки проекту цього регуляторного акта є внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням Комісії від 14.05.2013 № 819, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 857/23389, з метою приведення регуляторного акту Комісії у відповідність до вимог законодавства, зокрема до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» від 15.04.2014 № 1206-VII» та з урахуванням положень Директиви Європейського Парламенту та Ради про ринки фінансових інструментів 2004/39/ЄС від 21.04.2004; оптимізації, уніфікації та удосконалення окремих норм, що регулюють умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а також врегулювання окремих процедурних питань.

Ціллю прийняття цього  проекту регуляторного акту є захист прав інвесторів через вдосконалення процедури контролю та підвищення стабільності фондового ринку.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань протягом строку оприлюднення акта.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта не змінився.

Дія регуляторного акта на сьогодні поширюється на осіб, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльність з торгівлі цінними паперами у кількості понад 243 юридичних осіб. Ці дані отримані з ліцензійного реєстру Комісії.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку з дією акта, не змінився.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта є високим, оскільки вказаний регуляторний акт розміщується на офіційному сайті Комісії http//www.nssmsc.gov.ua, про що в офіційному друкованому виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення.

Показником результативності дії цього регуляторного акта буде досягнення цілей, зазначених у розділі 3 цього звіту.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Прийняття зазначеного регуляторного акта сприяє:

приведенню нормативно-правової бази Комісії у відповідність до законодавства;

нормативному врегулюванню зазначеної сфери діяльності та створення умов для ефективної діяльності учасників фондового ринку;

збільшенню прозорості та відкритості на фондовому ринку;

підвищенню рівня захисту інтересів інвесторів;

запобіганню порушенням законодавства на ринку цінних паперів;

підвищенню рівня державного регулювання та контролю у цій сфері.

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку