- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

16.11.2021

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) розробила зміни до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів.

Ключовим в проєкті є те, що до довідок про пруденційні нормативи, які мають подавати компаніі, тепер має додаватись інформація про розрахунок обов’язкового пруденційного показника – нормативу концентрації кредитного ризику.

«Комісія оновила показники для вимірювання та оцінки ризиків діяльності усіх професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, і це знайшло відображення у більшості регуляторних актів. Зокрема, норматив концентрації кредитного ризику встановлює певні обмеження кредитного ризику управителя, що може виникнути внаслідок невиконання своїх зобов’язань окремим його контрагентом. Це дозволить підвищити рівень відповідальності учасників ринків та слугуватиме захисту інтересів інвесторів»,– зазначив Іраклій Барамія, Член НКЦПФР.

В іншому Комісія приводить норми Положення у відповідність до вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Комісіонери схвалили проєкт рішення на засіданні 11 листопада 2021 року. Документ оприлюднений на офіційному вебсайті Комісії для отримання зауважень та пропозицій від усіх зацікавлених сторін.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами