- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

15.01.2024

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) інформує, що 01.01.2024 припиняє ведення Державного реєстру фінансових установ у зв’язку із втратою чинності ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

З початку 2024 року набрав чинності новий ЗУ «Про фінансові послуги та фінансові компанії», який, серед іншого, надає нове визначення поняттю «фінансова установа» та встановлює новий перелік видів фінансових послуг.

Так, фінансовою установою є юридична особа, метою створення якої є здійснення діяльності з надання фінансових послуг, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг на підставі відповідної ліцензії, виданої регулятором.

Регулятори на ринку фінансових послуг, до яких віднесено Національний банк України та НКЦПФР, мають здійснювати ведення реєстру (переліку) надавачів фінансових або супровідних послуг, інформація з якого оприлюднюється у порядку, встановленому нормативними актами відповідного регулятора.

Законом встановлені види фінансових послуг та їх ознаки, а саме:
– страхування;
– надання коштів та банківських металів у кредит;
– залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню;
– фінансовий лізинг;
– факторинг;
– надання гарантій;
– торгівля валютними цінностями;
– фінансові платіжні послуги;
– фінансові послуги, що надаються в межах професійної діяльності на ринках капіталу, передбаченої частиною другою статті 41 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Надання фінансових послуг, не включених до зазначеного переліку, забороняється.

Отже, реєстром (переліком) надавачів фінансових або супровідних послуг, створення та ведення якого вимагає Закон, для Комісії є перелік надавачів фінансових послуг, що надаються в межах професійної діяльності на ринках капіталу. Це є складовою частиною реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, ведення якого здійснюється Комісією відповідно до ЗУ «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків».

Звертаємо увагу, що недержавні пенсійні фонди та корпоративні інвестиційні фонди з початку січня 2024 року втратили статус фінансових установ, а діяльність, яку вони здійснюють, відтепер не відноситься до фінансових послуг.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами