Сайт працює в режимі дослідної експлуатації

Структура

ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами

Організаційна структура Комісії

   • ТИМУР ХРОМАЕВГолова Комісії

    Голова Комісії - Хромаєв Тимур Заурбекович

    Timur.Khromaev@nssmc.gov.ua, (044) 254-24-30, (044) 280-16-05

    Першу економічну освіту здобув у Union College, штат Нью-Йорк, США (1997 рік). Згодом з 2008 по 2010 роки продовжив навчання у Національному університеті ім. Т. Шевченка Інституті міжнародних відносин на факультеті міжнародного права, отримавши ступінь магістра. Розпочав кар’єру в 1997 році в структурі Міністерства фінансів України, пройшовши шлях з провідного економіста Управління зовнішнього боргу до начальника Управління ринків капіталу Департаменту державного боргу. У 2001 році став заступником Голови правління в ЗАТ «Комерційний банк НРБ-Україна», а з 2002 року в ЗАТ «ТАС-Інвестбанк». У лютому 2003 року заснував інвестиційну компанію «АРТА». З 2013 до лютого 2015 року займав посаду виконавчого директора GASE Energy, Inc.

    • Комітет з питань стратегіі розвитку та економічного аналізу фондового ринку

     Комітет з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку

          Керівник Комітету - Голова Комісії Хромаєв Тимур Заурбекович

     До компетенції комітету відносяться питання:

     • стратегічного планування розвитку фондового ринку;
     • координація та планування законопроектної та регуляторної роботи НКЦПФР;
     • моніторингу та координації виконання галузевих програм розвитку фондового ринку;
     • вироблення та аналіз показників, що характеризують стан розвитку фондового ринку, а також макроекономічних показників фінансового ринку України;
     • впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності;
     • методологія бухгалтерського обліку та аудиту на ринку цінних паперів та адаптації їх до міжнародних стандартів;
     • координації науково-дослідних та освітніх програм фондового ринку;
     • навчання, підготовки та сертифікації спеціалістів фондового ринку;
     • підвищення фінансової грамотності населення;

     захисту споживачів фінансових послуг, що надаються на фондовому ринку.

   • ДМИТРО ТАРАБАКІНЧлен Комісії

    Член Комісії - Тарабакін Дмитро Валерійович

    D.Tarabakin@nssmc.gov.ua, (044) 254-24-42

    У 1996 році отримав економічну освіту у Національному університеті «Києво-Могилянська академія», в 1994-1995 рр. навчався в Roosevelt Unіversity в Чікаго за спеціалізацією «Фінанси». Має значний досвід роботи на фондовому ринку. З 1995 року в рамках проекту КРМG Barents Group працював над створенням асоціації та біржі «ПФТС», де пізніше обіймав посаду директора-контролера. У 1997 році став головним трейдером відділу по роботі з акціями в українському офісі Wood&Company, а з 1999 року працював трейдером в польському офісі компанії. З 2000 року призначений керуючим директором Dragon Capital, приймав безпосередню участь у здійсненні десятків IPO українських компаній.

    • Комітет 3 питань методологіі'та нагляду за функціонуванням інфраструктури фондового ринку

     Комітет з питань методології та нагляду за функціонуванням інфраструктури фондового ринку

             Керівник Комітету - Член Комісії Тарабакін Дмитро Валерійович

     До компетенції комітету відносяться питання:

     • доопрацювання, впровадження та контролю щодо системи звітності та розкриття інформації учасниками фондового ринку;
     • запровадження системи пруденційного нагляду за фондовим ринком, системи управління ризиками та внутрішнього аудиту (контролю) у професійних учасниках фондового ринку;
     • набуття істотної участі у професійних учасниках фондового ринку;
     • встановлення вимог та контролю за розміром капіталу, ліквідності, нормативів достатності власних коштів, інших вимог та показників, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку;
     • методологічне забезпечення реалізації державного фінансового моніторингу на фондовому ринку;
     • здійснення регулювання, моніторингу та контролю ризиків діяльності небанківських фінансових груп;
     • формування системи заходів щодо програмно-технічного забезпечення запровадження системи моніторингу фондового ринку;
     • встановлення вимог до програмних продуктів та здійснення сертифікації програмного забезпечення на фондовому ринку;

     формування системи захисту інформації на фондовому ринку.

   • ОЛЕКСАНДР ПАНЧЕНКОЧлен Комісії

    Член Комісії - Панченко Олександр Сергійович

    O.Panchenko@nssmc.gov.ua, (044) 254-23-84

    У 1997 році закінчив факультет «Фінанси та кредит» Національної академії управління в місті Києві. Розпочав кар’єру в російсько-американській інвестиційній компанії «Проспект Інвестментс», де пройшов шлях від спеціаліста фінансового відділу до фінансового директора компанії (1997-2001 рр.). Після цього сім років працював в інвестиційній групі «Міленіум Капітал», починаючи з фінансового директора і закінчуючи генеральним директором «Міленіум Ессет Менеджмент». В 2008 році став директором КУА-АПФ «Тройка Діалог Україна».

    • Комітет з питань функціонування інституційних інвесторів та інформаційноі‘ політики

     Комітет з питань функціонування інституційних інвесторів та інформаційної політики

             Керівник Комітету - Член Комісії Панченко Олександр Сергійович

     До компетенції комітету відносяться питання:

     • методології регулювання діяльності професійних учасників фондового ринку;
     • регулювання діяльності у сфері спільного інвестування та недержавного пенсійного забезпечення;
     • регулювання діяльності СРО;
     • ліцензування діяльності професійних учасників фондового ринку;
     • оподаткування на фондовому ринку;

     забезпечення функціонування системи рейтингування.

   • ТИМУР ХРОМАЕВГолова Комісії

    Голова Комісії - Хромаєв Тимур Заурбекович

    Timur.Khromaev@nssmc.gov.ua, (044) 254-24-30, (044) 280-16-05

    Першу економічну освіту здобув у Union College, штат Нью-Йорк, США (1997 рік). Згодом з 2008 по 2010 роки продовжив навчання у Національному університеті ім. Т. Шевченка Інституті міжнародних відносин на факультеті міжнародного права, отримавши ступінь магістра. Розпочав кар’єру в 1997 році в структурі Міністерства фінансів України, пройшовши шлях з провідного економіста Управління зовнішнього боргу до начальника Управління ринків капіталу Департаменту державного боргу. У 2001 році став заступником Голови правління в ЗАТ «Комерційний банк НРБ-Україна», а з 2002 року в ЗАТ «ТАС-Інвестбанк». У лютому 2003 року заснував інвестиційну компанію «АРТА». З 2013 до лютого 2015 року займав посаду виконавчого директора GASE Energy, Inc.

    • Комітет з питань стратегіі розвитку та економічного аналізу фондового ринку

     Комітет з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку

          Керівник Комітету - Голова Комісії Хромаєв Тимур Заурбекович

     До компетенції комітету відносяться питання:

     • стратегічного планування розвитку фондового ринку;
     • координація та планування законопроектної та регуляторної роботи НКЦПФР;
     • моніторингу та координації виконання галузевих програм розвитку фондового ринку;
     • вироблення та аналіз показників, що характеризують стан розвитку фондового ринку, а також макроекономічних показників фінансового ринку України;
     • впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності;
     • методологія бухгалтерського обліку та аудиту на ринку цінних паперів та адаптації їх до міжнародних стандартів;
     • координації науково-дослідних та освітніх програм фондового ринку;
     • навчання, підготовки та сертифікації спеціалістів фондового ринку;
     • підвищення фінансової грамотності населення;

     захисту споживачів фінансових послуг, що надаються на фондовому ринку.

   •   
    • Комітет з питань корпоративного управління та розвитку інструментів фондового ринку

     Комітет з питань корпоративного управління та розвитку інструментів фондового ринку

               Керівник Комітету - Член Комісії Панченко Олександр Сергійович 

     До компетенції комітету відносяться питання:

     • запровадження та розвитку загальноприйнятих принципів корпоративного управління в акціонерних товариствах;
     • запровадження уніфікованих принципів реєстрації випусків пайових цінних паперів;
     • формування та реалізація єдиної державної політики щодо емітентів, емісії та обігу пайових цінних паперів в Україні;
     • координація роботи щодо протидії емісії та обігу цінних паперів, що можуть використовуватись для непродуктивного відтоку капіталу;
     • методичне забезпечення та координація державного регулювання у сфері емісії та обігу боргових цінних паперів;
     • методичне забезпечення та координація питань пов’язаних з іпотечним кредитуванням та іпотечними цінними паперами;
     • допуску іноземних цінних паперів для розміщення та обігу на території України, а також допуск українських цінних паперів для розміщення та обігу за межі  України;
     • розвитку ринку похідних фінансових інструментів фондового ринку;

     методологічне забезпечення вексельного обігу.

   • ІГ0Р НАЗАРЧУКЧлен Комісії

    Член Комісії - Назарчук Ігор Ростиславович

    Igor.Nazarchuk@nssmc.gov.ua, (044) 254-54-52,

    З відзнакою закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого у 1991 році. Після чого прийшов працювати в Комісію, майже на початку її створення. У регуляторі очолював підрозділ розвитку законодавства на ринку цінних паперів. У 1996 році захистив науковий ступінь кандидата юридичних наук. Викладав цивільне право в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка. Починаючи з 1998 року працював у юридичній фірмі «Бейкер і Макензі». Брав безпосередню участь у підготовці та реалізації проектів перших випусків єврооблігацій України, перших випусків Американських депозитарних розписок на акції українських емітентів тощо. В 2002 році заснував юридичну фірму «Васько, Назарчук і партнери».

    • Комітет з питань захисту прав інвесторів та правозастосування на фондовому ринку

     Комітет з питань захисту прав інвесторів та правозастосування на фондовому ринку

             Керівник Комітету - Член Комісії Назарчук Ігор Ростиславович

     До компетенції комітету відносяться питання:

     • методології захисту прав інвесторів через розроблення заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів;
     • розробка та реалізація заходів, спрямованих на запобігання протиправному поглинанню та захопленню підприємств;
     • методичне та методологічне забезпечення та координація контрольно-ревізійної діяльності системи НКЦПФР та правозастосування;
     • забезпечення здійснення контролю за рекламою на ринку цінних паперах;
     • формування комплексної протидії маніпулюванню на фондовому ринку та використання інсайдерської інформації;

     контролю систем ціноутворення на ринку цінних паперів.

Департамент НКЦПФР у Центральному регіоні

Повноваження департаменту розповсюджуються на місто Київ, Київську, Вінницьку, Житомирську, Черкаську та Чернігівську області.

Адреса: 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51
Телефон: (044) 287-07-32, 289-30-59, 287-23-17
E-mail: olena.serdiuk@kv.nssmc.gov.ua
Інтернет-сторінка: http://kv.nssmc.gov.ua/

Департамент НКЦПФР у Східному регіоні

Здійснює державне регулювання у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, «Держпром», 1-й під’їзд, 4-й поверх, кім. 69-74
Телефон: (057) 757-09-24, 714-14-39
E-mail: gkcb@ukr.net
Інтернет-сторінка: http://kh.nssmc.gov.ua/

Департамент НКЦПФР у Західному регіоні

Здійснює державне регулювання у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Адреса: 79008, м. Львів, пл. Міцкевича, 8
Телефон: (032) 235-85-89
E-mail: ltu_dkcpfr@ukr.net
Інтернет-сторінка: http://lv.nssmc.gov.ua/

Управління НКЦПФР у Південному регіоні

Здійснює державне регулювання у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Адреса: 65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 13
Телефон: (048) 719-46-99
E-mail: tu@od.ssmsc.gov.ua, odesaro@od.nssmc.gov.ua
Інтернет-сторінка: http://od.nssmc.gov.ua/

В НКЦПФР на постійній основі із залученням представників громадських організацій працюють п’ять Комітетів, метою яких є координація дій структурних підрозділів та забезпечення ефективної реалізації повноважень Комісії.

Комітет з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку

Керівник Комітету – Голова Комісії Хромаєв Тимур Заурбекович

До компетенції Комітету з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку відносяться питання:

 • стратегічного планування розвитку фондового ринку;
 • координація та планування законопроектної та регуляторної роботи НКЦПФР;
 • моніторингу та координації виконання галузевих програм розвитку фондового ринку;
 • вироблення та аналіз показників, що характеризують стан розвитку фондового ринку, а також макроекономічних показників фінансового ринку України;
 • впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • методологія бухгалтерського обліку та аудиту на ринку цінних паперів та адаптації їх до міжнародних стандартів;
 • координації науково-дослідних та освітніх програм фондового ринку;
 • навчання, підготовки та сертифікації спеціалістів фондового ринку;
 • підвищення фінансової грамотності населення;
 • захисту споживачів фінансових послуг, що надаються на фондовому ринку.

Комітет з питань захисту прав інвесторів та правозастосування на фондовому ринку

Керівник Комітету – Член Комісії Назарчук Ігор Ростиславович

До компетенції Комітету з питань захисту прав інвесторів та правозастосування на фондовому ринку відносяться питання:

 • методології захисту прав інвесторів через розроблення заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів;
 • розробка та реалізація заходів, спрямованих на запобігання протиправному поглинанню та захопленню підприємств;
 • методичне та методологічне забезпечення та координація контрольно-ревізійної діяльності системи НКЦПФР та правозастосування;
 • забезпечення здійснення контролю за рекламою на ринку цінних паперах;
 • формування комплексної протидії маніпулюванню на фондовому ринку та використання інсайдерської інформації;
 • контролю систем ціноутворення на ринку цінних паперів.

Комітет з питань захисту інформації

Керівник Комітету – Голова Комісії Хромаєв Тимур Заурбекович

До компетенції Комітету з питань захисту інформації відносяться питання:

 • забезпечення інформаційної безпеки, запобігання загрозам (внутрішнім і зовнішнім, навмисним і випадковим);
 • організація захисту інформації від загроз витоку, несанкціонованої модифікації і втрати;
 • розробка і координація внутрішньої політики у сфері інформаційної безпеки Комісії;
 • контроль за діяльністю структурних підрозділів Комісії у сфері інформаційної безпеки;
 • планування і впровадження заходів інформаційної безпеки;
  визначення і затвердження прийнятного рівня критичності інформаційних активів;
 • затвердження методології визначення оцінки інформаційних ризиків, регулярний моніторинг інформаційної безпеки;
  запровадження запобіжних та коригувальних заходів та заходів дисциплінарного впливу;
 • рішення поточних важливих питань інформаційної безпеки.

Комітет з питань методології та нагляду за функціонуванням інфраструктури фондового ринку

Керівник Комітету – Член Комісії Тарабакін Дмитро Валерійович

До компетенції Комітету з питань моніторингу, пруденційного та консолідованого нагляду й інформаційної політики на фондовому ринкувідносяться питання:

 • доопрацювання, впровадження та контролю щодо системи звітності та розкриття інформації учасниками фондового ринку;
 • запровадження системи пруденційного нагляду за фондовим ринком, системи управління ризиками та внутрішнього аудиту (контролю) у професійних учасниках фондового ринку;
 • набуття істотної участі у професійних учасниках фондового ринку;
 • встановлення вимог та контролю за розміром капіталу, ліквідності, нормативів достатності власних коштів, інших вимог та показників, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку;
 • методологічне забезпечення реалізації державного фінансового моніторингу на фондовому ринку;
 • методології регулювання діяльності професійних учасників фондового ринку;
 • регулювання діяльності СРО;
 • здійснення регулювання, моніторингу та контролю ризиків діяльності небанківських фінансових груп;
 • формування системи заходів щодо програмно-технічного забезпечення запровадження системи моніторингу фондового ринку;
 • встановлення вимог до програмних продуктів та здійснення сертифікації програмного забезпечення на фондовому ринку;
 • формування системи захисту інформації на фондовому ринку.

Комітет з питань корпоративного управління та розвитку інструментів фондового ринку

Т.в.о. керівника Комітету – Член Комісії Панченко Олександр Сергійович

До компетенції Комітету з питань корпоративного управління та розвитку інструментів фондового ринку відноситься питання:

 • запровадження та розвитку загальноприйнятих принципів корпоративного управління в акціонерних товариствах;
 • запровадження уніфікованих принципів реєстрації випусків пайових цінних паперів;
 • формування та реалізація єдиної державної політики щодо емітентів, емісії та обігу пайових цінних паперів в Україні;
 • координація роботи щодо протидії емісії та обігу цінних паперів, що можуть використовуватись для непродуктивного відтоку капіталу;
 • методичне забезпечення та координація державного регулювання у сфері емісії та обігу боргових цінних паперів;
 • методичне забезпечення та координація питань пов’язаних з іпотечним кредитуванням та іпотечними цінними паперами;
 • допуску іноземних цінних паперів для розміщення та обігу на території України, а також допуск українських цінних паперів для розміщення та обігу за межі  України;
 • розвитку ринку похідних фінансових інструментів фондового ринку;
 • методологічне забезпечення вексельного обігу.

Комітет з питань функціонування інституційних інвесторів та інформаційної політики

Керівник Комітету – Член Комісії Панченко Олександр Сергійович

До компетенції Комітету з питань методології регулювання професійної діяльності на фондовому ринку відноситься такі питання:

 • регулювання діяльності у сфері управління активами та недержавного пенсійного забезпечення;
 • ліцензування діяльності професійних учасників фондового ринку;
 • оподаткування на фондовому ринку;
 • забезпечення функціонування системи рейтингування.

Національний депозитарій України створений відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку.

Договір про заснування Національного депозитарію України підписано Комісією з цінних паперів та фондового ринку та Національним банком України 18 грудня 1998 року. Державна реєстрація відбулася 17 травня 1999 року. 25% акцій належить державі, управління якими здійснює НКЦПФР. Крім того, 25% акцій НДУ належать Національному банку України.

Діяльність Національного депозитарію регулюється Закономом України «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 року.

Контакти:

Адреса: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Телефон: (044) 591-04-00
Факс: (044) 482-52-01
E-mail: info@csd.ua
www: http://www.csd.ua

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (АРІФРУ) було створено у 1998 році. Агентство здійснює організаційне, технічне та ресурсне забезпечення реалізації повноважень НКЦПФР в сфері розкриття інформації на ринку цінних паперів.

Починаючи з 2007 року установа є уповноваженою особою з розкриття інформації емітентами цінних паперів у Загальнодоступній базі даних Комісії про ринок цінних паперів – stockmarket.gov.ua. За роки свого існування Агентство стало повноцінним інформаційно-консультаційним центром для всіх суб’єктів розкриття інформації на фондовому ринку.

Починаючи з 2010 року АРІФРУ модернізувало інформаційний ресурс smida.gov.ua таким чином, аби усі учасники ринку могли знайти повноцінну інформацію про діяльність вітчизняного фондового ринку.

АРІФРУ займається видавничою діяльністю, випускаючи спеціалізовану літературу для учасників фондового ринку та є видавцем бюлетеню «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» — щоденного офіційного друкованого видання НКЦПФР.

В липні 2014 року АРІФРУ визначено відповідальним за створення та утримання інформаційної бази даних про ринок цінних паперів України, яка розміщується на базі сайту Агентства www.smida.gov.ua.

Контакти:

Адреса: 03680, Київ, вул. Антоновича, 51
Телефон: (044) 498-38-15/16, 287-56-70
Факс: (044) 287-56-73
E-mail: office@smida.gov.ua
www: http://www.smida.gov.ua