Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо взаємодії з номінальним утримувачем у разі припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи»

Загальна інформація про документ

№:
428
Дата затвердження:
01.08.2019
Тема:
Регуляторна діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР
Засідання:
01.08.2019

Змiст документу

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

 

01.08.2019                           м. Київ                                    № 428

 

 

Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо взаємодії з номінальним утримувачем у разі припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи»

 

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини сьомої статті 5 та частини другої статті 20 Закону України «Про депозитарну систему України», Закону України від 15.05.2018 № 2418 – VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залучення іноземних інвестицій»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

  1. Схвалити доопрацьований проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо взаємодії з номінальним утримувачем у разі припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи», змінивши назву на «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо припинення діяльності на фондовому ринку» із врахуванням пропозицій та зауважень від зацікавлених осіб (далі – Проект), що додаються.
  2. Департаменту регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити:

оприлюднення інформацію про врахування пропозицій та зауважень до Проекту від зацікавлених осіб на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

подання Проекту на погодження до Національного банку України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

винесення Проекту після погодження з Національним банком України та Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України на засідання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для затвердження.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

 

Голова Комісії                                                                         Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії

від 01.08.2019 № 44

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами