The site is in a test mode
Linkedin
Youtube
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 37356012

General information:

№:
75-ДП-КУА
Approval date:
04.02.2019
Subject:
Licensing
Category:
Resolution
Status:
Taken
Issuer:
NSSMC
Draft regulatory act:

Contents

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/Постанова-75-Домініон.docx

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

П О С Т А Н О В А №75-ДП-КУА

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Київ                                                                                  04 лютого 2019 року

 

Ми, уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) – член Комісії Тарабакін Д.В., член Комісії Панченко О.С.,  член Комісії Лібанов М.О., на підставі доручення т.в.о. Голови Комісії Назарчука І.Р. від 02.01.2019 №5-ДП-КУА, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів, у відношенні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ» (далі – ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ»), місцезнаходження: 04073, м. Київ, пр-т Московський, 9, корпус 1 В, офіс 1-205), ідентифікаційний код юридичної особи 37356012, п/р 2650300010197 у  ПАТ Банк «Контракт», МФО 322465,

в с т а н о в и л и:

у відношенні ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ» складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів №747-ДП-КУА від 28.12.2018 відповідно до якого встановлено наступне.

Саморегулівна організація Українська асоціація інвестиційного бізнесу (далі – УАІБ) листом від 30.09.2018 №109 (вх.№28957 від 30.08.2018) проінформувала Комісію про те, що за рішенням Ради УАІБ 30.08.2018 ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ» було виключено з членів УАІБ за порушення вимог внутрішніх документів УАІБ.

Відповідно до листа УАІБ від 05.12.2018 №143 (вх.№39012 від 06.12.2018) станом на 30.11.2018 та 05.12.2018 документи на вступ до УАІБ від ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ» не надходили.

Згідно вимог пункту 5 розділу І Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (далі – Ліцензійні умови), затверджених рішенням Комісії від 23.07.2013 №1281, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.09.2013 за №1576/24108, (зі змінами та доповненнями), юридична особа має право здійснювати діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на всій території України після отримання відповідної ліцензії, внесення в установленому Комісією порядку запису про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (крім банку), та за умови членства щонайменше в одному об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівній організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів, – компанії з управління активами.

Пунктом 7 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов визначено, що у разі виходу із саморегулівної організації ліцензіат зобов’язаний протягом двадцяти робочих днів з дати виходу подати до Комісії відповідне повідомлення в письмовій формі із зазначенням причини виходу. У цьому разі компанія з управління активами повинна протягом трьох місяців стати членом саморегулівної організації та повідомити про це Комісію протягом тридцяти календарних днів з моменту вступу.

Таким чином, ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ» порушено вимоги  пункту 7 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов в частині невідновлення  протягом трьох місяців статусу члена саморегулівної організації та/або об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів.

На дату розгляду справи товариство не усунуло вищезазначене правопорушення.

Враховуючи викладене, на підставі пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», підпункту 12 пункту 2 розділу VІ Ліцензійних умов №1281,  підпункту 2.4 пункту 2 розділу ХVІІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Комісії від 16.10.2012 №1470,

п о с т а н о в и л и:

  1. За невідновлення протягом трьох місяців статусу члена саморегулівної організації та/або об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів застосувати у відношенні ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ» санкцію у вигляді анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої на підставі рішення Комісії №13 від 12.01.2016.
  2. ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ» вчинити дії, передбачені пунктом 4 розділу VІ Ліцензійних умов №1281.
  3. Дану постанову направити ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ».

Постанову може бути оскаржено протягом п’ятнадцяти робочих днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, протягом тридцяти календарних днів з дня прийняття рішення до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування або до суду у встановленому чинним законодавством порядку.

 

Уповноважена особа Комісії                                                   Д. Тарабакін

Уповноважена особа Комісії                                                   О. Панченко

Уповноважена особа Комісії                                                   М. Лібанов

CONTACTS
+38 (044) 280 85 95 (SINGLE WINDOW)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (DOCUMENT CONTROL DIVISION)
+38 (044) 254 23 77 (PRESS SERVICE)
8, MOSCOVSKA STREET, KYIV, 01010
TWITS

Актуально

National Securities and Stock Market Commission