Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 37356012

Загальна інформація про документ

№:
75-ДП-КУА
Дата затвердження:
04.02.2019
Тема:
Ліцензування
Категорія:
Постанова
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР
Засідання:
07.02.2019

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

П О С Т А Н О В А №75-ДП-КУА

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Київ                                                                                  04 лютого 2019 року

 

Ми, уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) – член Комісії Тарабакін Д.В., член Комісії Панченко О.С.,  член Комісії Лібанов М.О., на підставі доручення т.в.о. Голови Комісії Назарчука І.Р. від 02.01.2019 №5-ДП-КУА, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів, у відношенні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ» (далі – ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ»), місцезнаходження: 04073, м. Київ, пр-т Московський, 9, корпус 1 В, офіс 1-205), ідентифікаційний код юридичної особи 37356012, п/р 2650300010197 у  ПАТ Банк «Контракт», МФО 322465,

в с т а н о в и л и:

у відношенні ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ» складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів №747-ДП-КУА від 28.12.2018 відповідно до якого встановлено наступне.

Саморегулівна організація Українська асоціація інвестиційного бізнесу (далі – УАІБ) листом від 30.09.2018 №109 (вх.№28957 від 30.08.2018) проінформувала Комісію про те, що за рішенням Ради УАІБ 30.08.2018 ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ» було виключено з членів УАІБ за порушення вимог внутрішніх документів УАІБ.

Відповідно до листа УАІБ від 05.12.2018 №143 (вх.№39012 від 06.12.2018) станом на 30.11.2018 та 05.12.2018 документи на вступ до УАІБ від ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ» не надходили.

Згідно вимог пункту 5 розділу І Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (далі – Ліцензійні умови), затверджених рішенням Комісії від 23.07.2013 №1281, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.09.2013 за №1576/24108, (зі змінами та доповненнями), юридична особа має право здійснювати діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на всій території України після отримання відповідної ліцензії, внесення в установленому Комісією порядку запису про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (крім банку), та за умови членства щонайменше в одному об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівній організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів, – компанії з управління активами.

Пунктом 7 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов визначено, що у разі виходу із саморегулівної організації ліцензіат зобов’язаний протягом двадцяти робочих днів з дати виходу подати до Комісії відповідне повідомлення в письмовій формі із зазначенням причини виходу. У цьому разі компанія з управління активами повинна протягом трьох місяців стати членом саморегулівної організації та повідомити про це Комісію протягом тридцяти календарних днів з моменту вступу.

Таким чином, ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ» порушено вимоги  пункту 7 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов в частині невідновлення  протягом трьох місяців статусу члена саморегулівної організації та/або об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів.

На дату розгляду справи товариство не усунуло вищезазначене правопорушення.

Враховуючи викладене, на підставі пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», підпункту 12 пункту 2 розділу VІ Ліцензійних умов №1281,  підпункту 2.4 пункту 2 розділу ХVІІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Комісії від 16.10.2012 №1470,

п о с т а н о в и л и:

  1. За невідновлення протягом трьох місяців статусу члена саморегулівної організації та/або об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів застосувати у відношенні ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ» санкцію у вигляді анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої на підставі рішення Комісії №13 від 12.01.2016.
  2. ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ» вчинити дії, передбачені пунктом 4 розділу VІ Ліцензійних умов №1281.
  3. Дану постанову направити ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ».

Постанову може бути оскаржено протягом п’ятнадцяти робочих днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, протягом тридцяти календарних днів з дня прийняття рішення до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування або до суду у встановленому чинним законодавством порядку.

 

Уповноважена особа Комісії                                                   Д. Тарабакін

Уповноважена особа Комісії                                                   О. Панченко

Уповноважена особа Комісії                                                   М. Лібанов

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами