- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

24.11.2021

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) розробила нові вимоги до договорів з особами, які провадять клірингову діяльність, а саме:
– Вимоги до договору про здійснення клірингу, які поширюються на осіб, які провадять клірингову діяльність, операторів регульованого ринку, операторів товарного ринку (товарні біржі) при укладенні договору про здійснення клірингу;
– Вимоги до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, які поширюються на осіб, які провадять клірингову діяльність щодо цінних паперів, та Центрального депозитарія цінних паперів при укладенні договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу;
– Вимоги до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з Національним банком України, які поширюються на осіб, які провадять клірингову діяльність щодо цінних паперів, та НБУ відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України «Про депозитарну систему України») при укладенні договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу.

В цілому зазначені договори мають містити:
– дату та місце укладення;
– реквізити сторін договору;
– предмет договору;
– права та обов’язки сторін;
– відповідальність сторін (у тому числі, умови, за яких сторони звільняються від відповідальності);
– порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання договору;
– умови захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом;
– строк дії, порядок внесення змін, умови розірвання договору та припинення його дії тощо.

Комісія розробила ці умови для реалізації норм Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків».

З документами, які схвалив регулятор на одному із останніх засідань, можна детально ознайомитись за посиланнями:
Про схвалення проєкту рішення НКЦПФР «Щодо вимог до договорів з особами, які провадять клірингову діяльність»;
Про схвалення проєкту рішення НКЦПФР «Про затвердження Вимог до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з Національним банком України».

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами