- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

08.12.2021

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) схвалила низку рішень про включення трьох акціонерних товариств до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, та зупинила обіг їх цінних паперів. Мова йде про:
– ПрАТ «ЗТСК «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»;
– ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ»;
– ПрАТ «СК «ВАН КЛІК».

«Ми продовжуємо працювати у напрямку виявлення порушень у діяльності компаній на ринках капіталу. Питання якості інструментів завжди стоїть на часі, адже на ринку, на жаль, ще залишились недобросовісні товариства, які порушують правила та законні норми», – зазначив Руслан Магомедов, Голова НКЦПФР.

На підставі наявної в НКЦПФР регулярної річної інформації за 2018-2020 роки та звіту про фінансовий стан, Комісія провела ґрунтовний аналіз на відповідність критеріям фіктивності емітентів цінних паперів, та виявила такі порушення:
– непроведення загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль, або неутворення органів управління протягом року з дня реєстрації Комісією звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників;
– середньомісячна величина заробітної плати за звітний період є меншою від мінімального розміру заробітної плати, встановленого законодавством;
– основні засоби, або незавершені капітальні інвестиції, або інвестиційна нерухомість, або відстрочені податкові активи, або гроші та їх еквіваленти, тощо – складають менш ніж 25% активів емітента станом на кінець звітного періоду;
– відсутність чистого доходу від реалізації продукції станом на кінець фінансового року, а для страховиків – розміру чистих зароблених страхових премій (крім страховиків зі страхування життя).

Двоє із вказаних акціонерних товариств відповідають щонайменше трьом вищезазначеним ознакам фіктивності, і одна страхова компанія – одночасно двом ознакам, що є підставою для включення до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності.

Нагадаємо, що цей список є відкритою та доступною базою, до якої вносяться емітенти, що не дотримуються чи навмисно порушують встановлені норми чинного законодавства у своїй діяльності. Бути виключеним зі списку емітент може бути у разі, якщо надасть до регулятора документи, що підтверджують усунення підстав для визнання його таким, що має ознаки фіктивності. Формування, ведення та внесення змін до списку здійснює Комісія в електронному вигляді та публікує на офіційному вебсайті.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами