- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

24.02.2022

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондовому ринку) на позачерговому засіданні 24 лютого прийняла низку таких рішень:

  • тимчасово з 11:00 24 лютого 2022 року зупинити розміщення, обіг та викуп всіх цінних паперів, а також проведення операцій в системі депозитарного обліку та системах клірингового обліку осіб, які провадять клірингову діяльність, окрім проведення операцій, необхідних для здійснення Національним банком монетарної та грошово-кредитної політики і Міністерством фінансів операцій з обслуговування державного боргу.
  • Депозитарним установам, яким Національним депозитарієм відкрито агреговані рахунки, невідкладно забезпечити передання копій оригінальних інформаційних масивів системи депозитарного обліку, сформованих станом на 11:00 24 лютого 2022 року, до Національного депозитарію України для забезпечення його подальшого резервного копіювання та зберігання.
  • Тимчасово з 11:00 24 лютого 2022 року:

 ⁃ компаніям з управління активами, зберігачам активів ІСІ та зберігачам активів НПФ зупинити проведення операцій з активами ІСІ та НПФ відповідно;

 ⁃ адміністраторам недержавних пенсійних фондів зупинити проведення операцій в системах персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів, крім проведення операцій, передбачених пунктом 4 цього рішення;

 ⁃ особам, які провадять діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, зупинити проведення операцій з активами ФФБ та ФОН;

 ⁃ адміністраторам недержавних пенсійних фондів невідкладно забезпечити передання копій оригінальних інформаційних масивів систем персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів, сформованих станом на 11:00 24 лютого 2022 року, до ДУ «АРІФРУ» у вигляді архівних файлів в форматі *.ZIP через кабінет інформаційних послуг ДУ «АРІФРУ». ДУ «АРІФРУ» забезпечити подальше передання отриманої інформації до Комісії для подальшого зберігання отриманої інформації;

 ⁃ управителям  ФФБ/ФОН невідкладно забезпечити передання копій оригінальних інформаційних масивів внутрішніх систем обліку управителя, сформованих станом на 11:00 24 лютого 2022 року, до ДУ «АРІФРУ» у вигляді архівних файлів в форматі *.ZIP через кабінет інформаційних послуг ДУ «АРІФРУ». ДУ «АРІФРУ» забезпечити подальше передання отриманої інформації до Комісії для подальшого зберігання отриманої інформації.

Регулятор робить все, щоб зберегти дані і запобігти їхній втраті, і закликає всіх сприяти йому в цьому.

З текстом рішення НКЦПФР №136 від 24.02.2022 “Про тимчасове обмеження проведення операцій на ринках капіталу” можна ознайомитись за посиланням

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами